Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

10:11  |  26/11/2022

Data i hora oficial

El temps

Substitució de l’asfaltat de la perimetral del Circuit, tall a la circulació de vehicles del 4 al 8 d'abril

  • Perimetral circuit

    Perimetral circuit

4/4/2022

A causa del deteriorament del paviment del vial extern, entre el Circuit i Cant Guitet, que posa en risc la seguretat del transit rodat, des del departament d’urbanisme s’ha decidit portar a terme una actuació d’eliminació parcial i reposició del ferm existent.

 

En el cas de la perimetral del Circuit s’ha considerat l’existència d’una bona base granular, pel que, prèvia neteja de la superfície i de les zones més deteriorades, s’aplicarà una capa d’aglomerat asfàltic en calent, incloent el fresatge lateral en cas de superfícies grans, o de tota la superfície, en trams petits. Els treballs inclouen el trencament del paviment existent, tall amb disc, el fressat, i l’aixecament de les tapes de serveis quant sigui necessari, així com la càrrega i transport de runes al gestor autoritzat.

 

La realització d’aquestes obres comportarà el tall parcial del camí Fondo de Can Guitet i la perimetral del Circuit a la zona d’actuació (veure plànol). La circulació dels vehicles es desviarà per la carretera C35.

 

El termini per a executar aquesta substitució del paviment serà de cinc dies: del 4 i el 8 d'abril. L'empresa adjudicatària de les obres ha estat Rogasa i el pressupost base és de 125.290,34 euros.Data de modificació: 07/04/2022 19:50:16