Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

07:26  |  01/10/2022

Data i hora oficial

El temps

S’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2022

  • Ajuts lloguer gent gran

    Ajuts lloguer gent gran

28/2/2022

El 24 de febrer de 2022 s'ha publicat la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, (DOGC núm. 8083 de 12/03/2020), modificada per la Resolució DSO/87/2022, de 20 de gener (DOGC, núm. 8592, de 26/01/2022), per la qual s‘aproven les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.

 

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

  • S'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir comença el 25 de febrer i finalitza el 29 d'abril de 2022.

 

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

  • Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. (nascudes fins el 31/12/1957).

 

Quins són els imports màxims de lloguer mensual?

 

  • 800 € mensuals per a la demarcació de Barcelona, en cas que la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda l’import màxim del lloguer mensual és de 900 €.

 

Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida. Les sol·licituds es poden presentar a:

  1. Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge o a l'Oficina Comarcal d'Habitatge que atendran amb cita prèvia.  
  2. Telemàticament a la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

Impresos normalitzats

 

 

Per a més informació:


Informació relacionada


Data de modificació: 28/02/2022 09:01:37