Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

07:26  |  29/09/2022

Data i hora oficial

El temps

La principal inversió del pressupost 2022 és la nova residència per a gent gran

  • Pressupost Montmeló 2022 - Despeses i ingressos

    Pressupost Montmeló 2022 - Despeses i ingressos

22/1/2022

El pressupost final es de 16,35 milions d’euros, gairebé un milió d’euros més que el pressupost de l’any passat.

 

El Ple extraordinari del passat dia 21 de desembre va aprovar el pressupost per a 2022 de l’Ajuntament i de la Residència Can Dotras. Un pressupost que creix el 8,42% en la seva despesa corrent i tant sols un 3,03% en els seus ingressos corrents gràcies a les transferències a rebre previstes. Els ingressos per taxes, preus públics i impostos, directes i indirectes, experimenten una davallada del 2,23%.

 

Així la despesa corrent pressupostada és de 14,4M d’euros i els ingressos corrents pugen fins els 14,17M d’euros. Un cop aplicades les inversions i els ingressos previstos per a poder-les executar, el pressupost arriba als 16,35M d’euros.

 

La incorporació dels romanents permetrà augmentar l’actual partida d’inversions d’1,93M d’euros, unes inversions que tenen el seu projecte més important en la construcció de la nova residència per a la gent gran de Montmeló.

 

Per capítols destaca el creixement del 8,09% del capítol I (despeses de personal), increment motivat per noves contractacions, augment dels sous en un 2% i aplicació parcial de la valoració dels llocs de treball. També creix, en aquest cas un 6,50%, el capítol II  (despeses en béns corrents i serveis), increment donat pel creixement de les despeses d’acció social (8,4%); educació (7,3%); joventut (55,1%); cultura (8%); medi ambient (59,6%) i esports (8,5%)

 

La despesa en interessos i amortització de capital creix en 309.950 euros a causa de començar a amortitzar un préstec que el govern del PP va obligar a refinançar, amb carència de dos anys inclosa. Amb tot l’endeutament global està per sota del 28% dels ingressos corrents.

 

Amb 626.200 euros la despesa corrent en acció social, sense comptar la despesa en recursos humans, és la més alta d’aquest capítol II.

 

Pel que fa al capítol IV (transferències corrents), al marge de l’import dedicat al tractament de residus, la despesa prevista en acció social, de 406.800 euros, també és la més alta.

 

En l’apartat d’ingressos es deixen de percebre una mica més de 50.000 euros en concepte d’IBI que pagava Autopistes i es manté la incertesa de recaptació per l’increment de valor dels terrenys urbans (Plusvàlua), tot esperant la implementació de la nova ordenança i de com acabaran els recursos de liquidacions pendents.Data de modificació: 27/01/2022 19:35:01