Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

00:28  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

S’obre el període d'inscripció a les proves oficials de català de la Generalitat de Catalunya

  • Proves oficials de català de la Generalitat de Catalunya

    Proves oficials de català de la Generalitat de Catalunya

24/1/2022

El certificats de català de la Secretaria de Política Lingüística són títols oficials amb reconeixement internacional i validesa indefinida. 

 

Hi ha moltes persones que en acabar l’ensenyament obligatori, poden sol·licitar el certificat que acredita que han fet els estudis de català i tenen un nivell assolit de llengua, ja sigui un B2 o bé un C1, depenent dels estudis. Però també n’hi ha d’altres que van acabar l’ensenyament abans del 1972 i no tenen cap document que demostri quin grau de coneixements de català tenen. O bé hi ha catalans i catalanes que fa temps que viuen a Catalunya, però volen acreditar que saben parlar i escriure la nostra llengua. És per això que la Generalitat presenta dues vies a fi obtenir els certificats homologats de català.  

 

Per una banda, hom pot inscriure’s a fer un curs de català a través del Consorci per la Normalització Lingüística. https://www.cpnl.cat/ A la Garriga hi ha l’Oficina de Català que és l’encarregada de l’ensenyament de català per a adults, assessorament i dinamització de la llengua i pot orientar sobre el tema. D’aquesta manera es pot anar estudiant fins a aconseguir el nivell per fer la prova de català i obtenir el certificat oficial. 

 

D’alta banda, la Generalitat organitza les proves en cas per presentar-se per lliure (sense fer la formació) al nivell desitjat, ja sigui un A2, B1, B2, C1 o C2. Del 24 de gener al 9 de febrer està disponible tota la informació sobre les proves per obtenir un certificat de català que convoca anualment la Secretaria de Política Lingüística. Només cal entrar a la pàgina de Secretaria de Política Lingüística i inscriure-s’hi. 

 

Aquestes proves, que es faran durant els mesos d'abril, maig i juny, permeten acreditar els coneixements corresponents als cinc nivells de competència lingüística del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa: nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2), nivell de suficiència (C1) i nivell superior (C2). 

 

La Generalitat de Catalunya és membre de l'Association of Language Testers in Europe (ALTE), associació europea que aplega organismes de diferents països que elaboren i administren proves de la llengua i expedeixen els certificats de coneixements de llengua corresponents. ALTE es va crear el 1990 amb vuit membres fundadors, un dels quals va ser la Generalitat de Catalunya. Actualment té 34 membres, que representen 27 llengües europees. Data de modificació: 24/01/2022 11:07:06