Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

12:32  |  30/11/2022

Data i hora oficial

El temps

Adopció de mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya

 • difusió de la influença aviària a Catalunya

  difusió de la influença aviària a Catalunya

15/1/2022

En data 4 de gener de 2022 s'ha confirmat la presència d'un focus d'Influènça Aviària d'Alta Patogenicitat (l'IAAP H5N1) en aus salvatges a Catalunya, al municipi de Soses, Segrià (Lleida). Des del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya es considera el risc d’introducció i circulació al territori del virus de l'IAAP, especialment el subtipus H5N1. 

 

La influença aviària és una malaltia produïda per diversos subtipus de virus de la influença, els quals poden classificar-se, en general, en dues categories segons la gravetat de la malaltia que provoquen en les aus de corral: el virus de la influença aviària de baixa patogenicitat, que sol causar una malaltia lleu, i el virus de la influença aviària d'alta patogenicitat, que provoca signes clínics greus i possibles altes taxes de mortalitat en les aus.

 

Per aquest motiu cal establir mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya, que són d'aplicació a tot el territori de Catalunya i seran vigents des del 12 de gener de 2022 fins al 20 d'abril de 2022.

 

Les mesures sanitàries de salvaguarda són les següents:

 • Queda prohibida la utilització d'ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça.
 • Queda prohibida la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral.
 • Queda prohibida la cria d'aus de corral a l'aire lliure. Quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponents pot autoritzar, amb sol·licitud prèvia, el manteniment d'aus de corral a l'aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l'entrada d'aus silvestres, i sempre que s'alimentin i abeurin les aus a l'interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l'arribada d'aus silvestres i se n'eviti el contacte amb els aliments o l'aigua destinats a les aus de corral.
 • Queda prohibit el subministrament d'aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d'aigua on puguin accedir aus silvestres.
 • Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral han de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres, de manera que se n'impedeixi l'accés.
 • Queda prohibida la presència d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives en els centres de concentració d'animals definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 de abril, de sanitat animal, incloent-hi certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració d'aus de corral o un altre tipus
 • d'aus captives. No tenen la consideració d'aus captives les aus mantingudes en un establiment autoritzat per a la seva venda a particulars com a au de companyia, ni aquelles aus de corral mantingudes en un establiment comercial per a la seva posterior venda al detall a particulars.

 

Arran d'aquesta situació recordem a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, la importància i l'obligació que tenen de comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponent, així com notificar qualsevol sospita de la malatia.  

 

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

 • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
 • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
 • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
 • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o
 • barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

 

Podeu trobar més informació en el tríptic informatiu de les explotacions d’autoconsumData de modificació: 17/01/2022 14:25:12