Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

16:02  |  28/03/2023

Data i hora oficial

El temps

Avui dia 15, últim dia per sol·licitar un hort urbà de Montmeló

 • Horts urbans a Montmeló

  Horts urbans a Montmeló

11/3/2022

Avui dimarts és el darrer dia per optar a un hort urbà de Montmeló. La convocatòria es va obrir el dia 1 de gener de 2022 i ha estat oberta fins a disposar d’una llista d’espera suficient que permeti agilitzar els tràmits i facilitar l’accés de les persones interessades.

 

Aquesta convocatòria és oberta a totes aquelles persones que compleixin els criteris següents:

 • Ser persona física, major d’edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat de convivència, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.
 • A la data d’inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 3 anys ininterromputs.
 • No disposar, a títol de propietari, de cap altre hort o terreny de conreu dins del terme municipal de Montmeló o dins de la comarca del Vallès Oriental.

 

Els criteris a valorar per efectuar la selecció, en cas que hi hagi més sol·licituds que parcel·les disponibles, seran els següents:

 • Ser major de 65 anys o pensionista: 15 punts
 • Estar aturat/da sense prestació per desocupació: 12 punts.
 • Ser persona beneficiària de la renda mínima d'inserció (PIRMI): 10 punts
 • Estar aturat/da amb prestació per desocupació: 8 punts.
 • Estar prejubilat/da: 6 punts.

 

En cas que alguna persona reuneixi més d’un d’aquests criteris, es tindrà únicament en compte el criteri que tingui una major puntuació. En cas que alguna persona estigui en possessió del certificat de discapacitat es sumarà a la puntuació obtinguda 2 punts.

 

Una vegada s’atorgui la llicència, la persona adjudicatària resta obligada a seguir i complir el Reglament d’Horts Urbans durant tot el període de vigència de la llicència.

 

Recordem que la sol·licitud per prendre part en aquesta convocatòria s’ha de presentar a l'OAC amb cita prèvia, o mitjançant una instància genèrica al registre electrònic de l’ajuntament.

 Data de modificació: 15/03/2022 08:10:22