Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

01:56  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

La sessió extraordinària del Ple del mes de desembre de 2021 serà en format telemàtic

 • Ple Ajuntament de Montmeló

  Ple Ajuntament de Montmeló

20/12/2021

La sessió extraordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 21 de desembre de 2021, a les 20 hores, de manera telemàtica i es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament, comptarà amb l'ordre del dia següent:


ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE LA MODIFICACIÓ DE DELEGACIONS D'ATRIBUCIONS ESPECÍFIQUES
  EFECTUADES PER L'ALCALDE ALS REGIDORS.


ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 6/2021
 • 3.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'ANY 2022 INTEGRAT PEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I CAN DOTRAS, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 4.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM AL PM04 ESCULTOR LLIMONA

 

GRUPS MUNICIPALS

 • 5.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ

 

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics de conformitat amb l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la D.F.segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en concordança ales previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020,de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, desalut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret de data 7 de novembre de 2020 pel qual l'Ajuntament adquireix una llicència Pro del programa Zoom de vídeoconferències i reunions virtuals.

 Data de modificació: 21/12/2021 11:25:07