Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

18:01  |  30/01/2023

Data i hora oficial

El temps

Al Vallès Oriental, les trucades d’atenció a la víctima de violència van augmentar un 120% el 2n trimestre de 2020

  • Presentació de l'Estadística judicial sobre violència masclista al Vallès Oriental

    Presentació de l'Estadística judicial sobre violència masclista al Vallès Oriental

  • Presentació de l'Estadística judicial sobre violència masclista al Vallès Oriental

    Presentació de l'Estadística judicial sobre violència masclista al Vallès Oriental

25/11/2021

Es presenta l’Estadística judicial sobre violència masclista al Vallès Oriental. Recull de dades 2020, elaborada per l’Observatori-Centre d’estudis del Consell Comarcal i l’Observatori de la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Granollers.

 

Consell Comarcal del Valès Oriental - Amb motiu del 25N, dia internacional contra la violència masclista, s’ha presentat aquest matí, a la Sala Tarafa de Granollers, la Nota informativa d’estadística judicial sobre Violència masclista al Vallès Oriental, elaborada conjuntament per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal i l’Observatori de la Igualtat de gènere de l’Ajuntament de Granollers, amb dades corresponents a l’any 2020.

 

Per elaborar aquesta nota informativa, marcada clarament pel context de la pandèmia,  s’ha analitzat, a més de les dades procedents dels registres del Consejo General del Poder Judicial, altres dades procedents de registres administratius que tenim a l’abast:  l’evolució de les dades recollides al telèfon contra la violència masclista, nombre de dones assassinades segons l’Institut Català de la Dona o el resum de les dades relatives a les denúncies de violència masclista que es recull per part dels Mossos d’Esquadra.

 

Les dades de l’any 2020, presentades per la tècnica de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, Núria Maynou, mostren el descens global de les xifres, en un context on la pandèmia, els successius decrets d’estat d’alarma i les restriccions derivades del confinament poden haver tingut una translació directa en la caiguda del nombre denúncies.

 

Tanmateix, pel que fa a les trucades al telèfon d’assistència, en els darrers anys s’ha detectat un creixement en el nombre de trucades, creixement que el segon trimestre de l’any 2020 s’ha fet més que evident: les trucades van créixer un 120% respecte les trucades registrades el primer trimestre del 2020 (de 74 trucades es va passar a 169), coincidint amb els primers mesos de confinament. En el cas de les persones que truquen, el gran gruix de les dones agredides denuncien que l’agressor és la seva parella o ex-parella.

 

Sobre aquest aspecte ha reflexionat la consellera de Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal, Roser Colomé: Les repercussions de la situació de confinament ha agreujat més encara la posició de vulnerabilitat de les dones en situació de violència masclista i dels seus fills i filles, i les ha exposat a un major risc de patir-la, i patir-la encara amb més silenci, degut a l’aïllament social i la convivència contínua amb l’agressor. El context ha limitat també el possible accés a xarxes familiars, comunitàries i laborals que podrien oferir contenció i ajuda”, ha dit.

Per la seva part, la criminòloga i advocada penalista, Carla Vall, ha comentat que “la violència masclista té una capacitat extrema d’adaptació. Ni una pandèmia fa desaparèixer la violència”.

 

Per l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, “és la lluita per la dignitat, i no hi haurà dignitat  mai sense igualtat i les desigualats són fonts de violència” i va afegir que “la violència masclista està profundament instal·lada a la nostra societat i cada dia ens sorprèn una societat que no avança com pertocaria en aquesta lluita contra la violència masclista”.

 

Al Partit Judicial de Granollers l’any 2020 es van registrar un total de 661 denúncies, pràcticament un 20% menys que les registrades l’any 2019. Al Partit Judicial de Mollet del Vallès, també es constata aquest descens, tot i que en termes relatius se situa al voltant del 10%: així Mollet del Vallès ha registrat un total de 350 denúncies, pràcticament una quarantena menys que l’any anterior.

 

En termes anuals, el total de denúncies registrades aquest 2020 -1.011- se situa no només en xifres inferiors respecte l’any anterior, sinó també respecte l’any 2018. Respecte altres àmbits com la província de Barcelona o Catalunya, la caiguda de denúncies és molt més forta, i arriba a assolir, el 2020, xifres inferiors fins i tot a les registrades l’any 2017, 2018 i 2019.

 

Les dades indiquen també que tant l’any 2019 com el 2020, el total de denúncies presentades al Vallès Oriental suposa pràcticament el 5% del total de denúncies del conjunt català, en un context on la demarcació de Barcelona concentra gairebé el 70% del total de denúncies presentades a Catalunya.

 

Si es fa l’anàlisi de les mesures adoptades o denegades, es constata que al PJ de Granollers, amb 139 ordres incoades, se’n deneguen el 60% (és a dir, 6 de cada 10) i el percentatge a PJ Mollet del Vallès és lleugerament inferior: les mesures denegades no arriben al 55%, de 53 ordres de protecció incoades l’any 2020.

 

Un element clau en l’anàlisi de les dades de violència masclista és recollir dades relatives al tipus de relació entre la víctima i el denunciat: durant l’any 2020 la meitat de les dones que van demanar una ordre de protecció es trobaven en situació de relació de parella (ja fossin casades o no) i aquesta dada ha augmentat respecte anys anteriors.

 

Finalment, respecte a les dades d’àmbit judicial cal destacar les relatives a la resolució dels procediments judicials: 1 de cada 2 procediments judicials acaben en sobreseïment, és a dir, no hi ha prou indicis per continuar el procés i, per tant, la tramitació d’aquest acaba. El context de pandèmia i restriccions pot haver influït en considerar que els indicis no són suficients per la continuïtat del procés.

 

Respecte a altres dades que s’han analitzat aquest any, segons dades del CSPJ, es va registrar al 2020 1 feminicidi, al Partit Judicial de Granollers.

Finalment, pel que fa a les dades de violència masclista que ha facilitat el cos de Mossos d’Esquadra,  posen en evidencia també la disminució clara en la capacitat de denunciar. Les dades que han recollit indiquen que al 2020 a la comarca es van registrar 584 denúncies en l’àmbit de la parella, un 10,5% menys que l’any anterior. De fet, totes les dades recollides indiquen un descens important de les xifres respecte l’any passat, amb l’excepció de les denúncies en l’àmbit familiar, que van créixer de manera important (un 11%) i les víctimes en aquest àmbit, també (registren un augment de gairebé el 6%). L’edat mitjana de les víctimes se situa  al voltant dels 36 anys, tant l’any 2019 com el 2020. Per grups d’edat, l’any 2020 el 92% són dones majors d’edat (entre 18 i 64 anys); el 6% són menors (nenes i adolescents fins a 17 anys) i al voltant del 2% persones majors de 65 anys.

 

 Data de modificació: 25/11/2021 19:49:29