Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

19:16  |  25/01/2022

Data i hora oficial

El temps

Llengua de signes catalana

  • Llengua de signes catalana

    Llengua de signes catalana

14/10/2021

La llengua de signes catalana, llengua de signes de Catalunya o LSC és una llengua de signes utilitzada per més de 25.000 persones a Catalunya de les quals 12.000 són persones sordes. 

 

La llengua de signes catalana, coneguda habitualment per la sigla LSC, és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. Es tracta d'una llengua natural de modalitat gestual i visual emprada per part del col·lectiu de persones signants com a sistema lingüístic de comunicació social i cultural. També és la llengua en què solen relacionar-se amb altres persones del seu entorn familiar i social immediat. 

 

Cap al 1800 es va crear la primera escola per a infants sords a Catalunya, basant-se en el mètode manual i que poc a poc s’anà perfeccionant, creant una normativa fins arribar a obtenir un reconeixement oficial a Catalunya el 1994. Catalunya fou la primera comunitat autònoma a aprovar la LSC com a llengua oficial de tot l’Estat. 

 

Malgrat tot no va ser fins el 1985 que es va elaborar el primer diccionari de la llengua de signes i tres anys més tard s’organitzava un curs per a professors de LSC. 

 

Durant els anys 2019-2020 s’han tirat endavant uns projectes en llengua de signes catalana amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística. 

  1. FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya) ha elaborat el projecte: Coneix Catalunya en LSC amb l’objectiu de fomentar el coneixement de les persones sordes per la cultura, tradicions, etc. de Catalunya i alhora sensibilitzar a la societat envers la LSC. 
  1. Associació de Persones Sordes de Granollers i Vallès Oriental: Història del bombardeig a Granollers. Han elaborat un documental adreçat a les persones sordes perquè té l’explicació en LSC sobre com es va viure la Guerra Civil a Granollers. 
  2. Agrupació de sords de Vic i Comarca: Espiell, plataforma audiovisual en LSC 
  3. Cerecusor: Parelles Lingüístiques en LSC 
  4. Associació Gironina de Sords: la pel·lícula Cançons d’horror 
  5. Llar de Persones Sordes de Badalona: Portal Àgora de continguts en LSC i nomenclàtor de barris, toponímia i signes propis de la ciutat de Badalona. 

 

Les persones interessades poden entrar al portal de l'Associació d'Usuaris i Estudiants de la llengua de signes per informar-se'n i formar-se en aquesta llengua

Inici | AUELS Formació (auelsignes.org)  Data de modificació: 14/10/2021 18:15:28