Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

12:30  |  31/01/2023

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia del Ple Ordinari del 27 de juliol de 2021

 • Sessió plenària

  Sessió plenària

23/7/2021

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 27 de juliol de 2021, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), comptarà amb el següent ordre del dia:

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 29 DE JUNY DE 2021

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ
 • 3.- APROVACIÓ DEL REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
 • 4.- APROVAR LA XIFRA DE GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 2021
 • 6.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL SEGON TRIMESTRE DE 2021

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Mobilitat i transport

 • 7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN

  

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

 • 8.- MOCIÓ PER DEMANAR EL RESTABLIMENT DE L'ACTIVITAT SANITÀRIA ALS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CATALUNYA

  

 •  9.- MOCIONS
 • 10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
 • 11.- PRECS I PREGUNTES

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics de conformitat amb l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la D.F.segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en concordança ales previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020,de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, desalut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret de data 7 de novembre de 2020 pel qual l'Ajuntament adquireix una llicència Pro del programa Zoom de vídeoconferències i reunions virtuals.

 

Podeu seguir la sessió en directe a partir de les 20 h al canal de youtube de l'Ajuntament o bé clicant aquí

 Data de modificació: 26/07/2021 09:33:53