Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

17:05  |  06/02/2023

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia del Ple Ordinari del 25 de maig de 2021

 • Sessió plenària

  Sessió plenària

21/5/2021

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 25 de maig de 2021, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), comptarà amb el següent ordre del dia:

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 27 D'ABRIL DE 2021

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- SALVEM LA NOSTRA SALUT. RECUPEREM EL SERVEI DEL CAP.

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 2021

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 4.- ADQUISICIÓ DE LA FINCA PROPIETAT DE FCC AMBITO SAU PER LA INSTAL·LACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
 • 5.- APROVAR L'ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MONTMELÓ I MOLLET DEL VALLÈS
 • 6.- SEGONA MODIFICACIÓ DE L'ACORD D'ALTERACIÓ DELS TERMES DE MONTMELÓ-GRANOLLERS
 • 7.- APROVAR L'ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MONTMELÓ I PARETS DEL VALLÈS

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Qualitat ambiental i gestió energètica

 • 8.- ADHESIÓ A LA INICIATIVA #UNÁRBOLPOREUROPA

 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

 • 9.- DECLARACIÓ DE SUPORT A LA CIUTADANIA COLOMBIANA AMB L'OBJECTE QUE EL GOVERN COLOMBIÀ GARANTEIXI ELS DRETS FONAMENTALS I PROTEGEIXI QUE ELS EXERCEIX.
 • 10.- MOCIÓ PER RECLAMAR REFORÇ URGENT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I ESPAIS DE VACUNACIÓ A MONTMELÓ.
 • 11.- MOCIÓ SOBRE L'ACTUAL OFENSIVA D'ISRAEL A PALESTINA.

 

GRUPS MUNICIPALS

 • 12.- MOCIÓ SEC - CONTRA TANCAMENTS BBVA

 

 • 13.- MOCIONS
 • 14.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
 • 15.- PRECS I PREGUNTES

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics de conformitat amb l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la D.F.segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en concordança ales previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020,de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, desalut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret de data 7 de novembre de 2020 pel qual l'Ajuntament adquireix una llicència Pro del programa Zoom de vídeoconferències i reunions virtuals.

 

Podeu seguir la sessió en directe a partir de les 20 h al canal de youtube de l'Ajuntament o bé clicant aquí

 Data de modificació: 27/05/2021 17:11:50