Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

11:03  |  28/01/2023

Data i hora oficial

El temps

Resolucions del Ple ordinari telemàtic del 27 d'abril de 2021

  • Sessió plenària

    Sessió plenària

28/4/2021

Unanimitat en set dels nous punts presentats a la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament del 27 d'abril de 2021

 

Dels nou punts de l’ordre del dia del Ple Municipal Ordinari del mes d’abril, celebrat el dia 27 d’abril, set van ser aprovats per unanimitat, i dos per majoria simple.

 

El punt primer, l’acta de la sessió anterior, igual que el punt dos, l’aprovació del Pla de resiliència urbana de Montmeló, van comptar amb la unanimitat de totes les forces polítiques que conformen el Ple, de forma clara i rotunda.

 

El punt tres que tractava  de l’adjudicació el contracte de concessió d’obra per a la redacció del projecte, construcció i explotació del tanatori i del cementiri municipals, el vot favorable va ser del PSC, ERC i Fem Montmeló, mentre que Canviem Montmeló es va abstenir tot manifestant els mateixos dubtes que sempre ha tingut en el projecte, com la gestió o fins i tot la durada de la concessió.

 

L’aprovació del punt quart, que tractava de la modificació de dues ordenances fiscals, va comptar amb el vot favorable del PSC i d’ERC, l’abstenció de Fem Montmeló per un tema de procediment i el vot en contra de Canviem Montmeló, que va manifestar que ja en el seu dia va votar negativament l’aprovació de les ordenances fiscals.

 

El punt cinquè, que tractava de l’aprovació del conveni amb el personal de l’Ajuntament i Can Dotras i la finalització del procés de valoració dels llocs de treball, també s’ha aprovat per unanimitat, destacant totes les forces polítiques els esforços negociadors i els resultats aconseguits que han fet que tot el procés hagi acabat amb una acceptació dels treballadors i treballadores del 92%.

 

La resta de punts sotmesos a votació ( adhesiuó al pacte contra la segregació escolar a Catalunya,la moció per preservar les activitats cultural durant els confinament territorials, la moció en suport a l’alliberament de les patents de les vacunes contra el Covid19, i la moció en suport a les mobilitzacions del Primer de Maig, també van ser aprovades per unanimitat i cada grup polític va incidir en diferents aspectes de cada un dels punts.

 

No es van sotmetre a votació els nomenaments de personal durant els mesos de febrer i març ni el punt que informava del la morositat i del període mig de pagament del primer trimestre de 2021, un període mig que és de 10,77 dies.

 

Les resolucions adoptades segons l'ordre del dia són:

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 30 DE MARÇ DE 2021


ÀREA DE PRESIDÈNCIA


2.- APROVACIÓ DEL PLA DE RESILIÈNCIA URBANA DE MONTMELÓ. Aprovat per unanimitat 
3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL TANATORI I DEL CEMENTIRI MUNICIPALS. Aprovat per 9 vots a favor (PSC, ERC i Fem) i 4 abstencions (Canviem)


ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 11 I 27. Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC), 4 vots en contra (Canviem) i 2 abstencions (Fem)
5.- APROVACIÓ DE L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER ALS ANYS 2021-2025 I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. Aprovat per unanimitat 
6.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA DURANT EL MESOS DE FEBRER I DE MARÇ DE 2021. No es vota 
7.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. No es vota


ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA. Regidoria d'Educació


8.- ADHESIÓ AL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA. Aprovat per unanimitat 


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)


9.- MOCIÓ MUNICIPAL PER PRESERVAR LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT ELS CONFINAMENTS TERRITORIALS. Aprovat per unanimitat 


GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)


10.- MOCIÓ DE SUPORT A L'ALLIBERAMENT DE LES PATENTS. Aprovat per unanimitat 
11.- MOCIÓ EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS DEL PRIMER DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES. Aprovat per unanimitat 


12.- MOCIONS
13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
14.- PRECS I PREGUNTES

 

El ple es pot visualitzar mitjançant el canal de Youtube de l'Ajuntament de MontmelóData de modificació: 28/04/2021 12:18:57