Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

09:12  |  27/11/2022

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia del Ple ordinari telemàtic del 30 de març de 2021

  • Sessió plenària

    Sessió plenària

30/3/2021

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 30 de març de 2021, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), comptarà amb l'ordre del dia següent:


Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics de conformitat amb l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la D.F. segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en concordança a les previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret de data 7 de novembre de 2020 pel qual l'Ajuntament adquireix una llicència Pro del programa Zoom de vídeoconferències i reunions virtuals.


1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 23 DE FEBRER DE 2021


ÀREA DE PRESIDÈNCIA


2.- APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIÓ DELS REGIDORS.
3.- MOCIÓ CONTRA EL TANCAMENT DE L'EMPRESA BOSCH A LLIÇÀ D'AMUNT


ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA


4.- APROVACIÓ DEL PLA DE CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER A L'ANY 2021
5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2-2021
6.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2020, DE L'AJUNTAMENT I DE L'ORGANISME AUTÒNOM "RESIDÈNCIA CAN DOTRAS"


ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE


7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L'ÀMBIT DEL SECTOR PM04
8.- ESMENAR L'ACORD D'IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA PL. FREDERICA MONTSENY


ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR


9.- SOL·LICITUD DE PRORROGA DEL CONVENI PER A L'ANY 2022 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS.


GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)


10.- MOCIÓ PER UN PROCÉS CONSTITUENT I REPÚBLICA
11.- MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES TRANS.


12.- MOCIONS
13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
14.- PRECS I PREGUNTES

 

El ple es pot visualitzar mitjançant el canal de Youtube de l'Ajuntament de Montmeló


Informació relacionada


Data de modificació: 30/03/2021 16:23:29