Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

08:10  |  12/08/2022

Data i hora oficial

El temps

S’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2021

  • Ajuts lloguer gent gran

    Ajuts lloguer gent gran

6/3/2021

El 5 de març de 2021 s'ha publicat la Resolució TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2021.

 

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

  • S'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el 30 d'abril de 2021. (Del 6/3/2021 al 30/4/2021).

 

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

  • Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. (nascudes fins el 31/12/1956)

 

Quins són els imports màxims de lloguer mensual?

 

  • 800€ mensuals per a la demarcació de Barcelona, en cas que la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda l'import màxim de lloguer mensual és de 900€.

 

Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida. Les sol·licituds es poden presentar a:

  1. Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge o a l'Oficina Comarcal d'Habitatge que atendran amb cita prèvia.  
  2. Telemàticament a la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

Impresos normalitzats

 

 

Per a més informació:


Informació relacionada


Data de modificació: 11/03/2021 12:08:25