Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

18:06  |  30/09/2022

Data i hora oficial

El temps

Aprovat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el laboratori del Centre de Medi Ambient de la UPC per implantar un sistema de monitorització i millora contínua de la qualitat de l'aire

  • estudi sobre la qualitat de l'aire

    estudi sobre la qualitat de l'aire

25/2/2021

Aprovat per la Junta de Govern Local de dimarts 23 de febrer, el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament  i el Laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per implantar un sistema de monitorització i millora contínua de la qualitat de l'aire (control de COVS)  i olors.

 

Amb motiu de les nombroses i reiterades queixes rebudes els últims anys de la ciutadania, a causa de les molèsties per olors al municipi, de les que existeix la deguda constància als registres d’entrada i al formulari web, l’Ajuntament de Montmeló planteja la necessitat d’estudiar i valorar el seu impacte real, de detectar els focus d’emissió, les seves causes i característiques, i d’implementar, si escau, els criteris encaminats a limitar la incidència de les molèsties provocades.

 

Vista la persistència de les queixes veïnals per episodis d’olors, sorgeix la necessitat de realitzar un anàlisi exhaustiu, fomentant les noves tecnologies en l’àmbit de les olors i el control mediambiental de l’aire, més enllà de l’àmbit del control ambiental normatiu de les activitats, per tal de minimitzar l’impacte d’aquestes sobre el medi ambient i alhora procurar un major benestar i salut de la ciutadania. L'estudi tindrà un cost total de 44.072,00 € durant els tres anys de vigència del conveni.

 

Amb aquest propòsit s’ha consensuat la col·laboració entre l’Ajuntament de Montmeló i el Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per establir la planificació i execució d’una investigació per a la valoració de la qualitat de l’aire al municipi de Montmeló

 

L'objectiu final d'aquest conveni de col·laboració és obtenir els resultats d’un estudi exshaustiu que podrà donar solució als problemes d’olors molestos per a la ciutadania de Montmeló. Per la seva banda, el LCMA-UPC implementarà fora del seu laboratori la línia d’investigació que està desenvolupant, per tal de comprovar-ne el funcionament i seguir innovant i millorant unes eines i procediments no disponibles al mercat.

 

El Laboratori del Centre de Medi Ambient realitzarà l'estudi a través d’una xarxa de sensors i d'un control químic puntual per a la determinació qualitativa i quantitativa de COVs en immissió. Es tracta d'una línia d’investigació experimental que es durà a terme per primera vegada en un municipi, sense que es pugui trobar aquest producte al mercat ni que cap empresa o altre centre de recerca pugui oferir.

 Data de modificació: 26/02/2021 12:25:05