Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

08:51  |  27/11/2022

Data i hora oficial

El temps

L’Ajuntament de Montmeló i l'Incasòl signen un conveni per desenvolupar sòl residencial per habitatge

  • Signatura DEL conveni AMB L'incasol

    Signatura DEL conveni AMB L'incasol

23/2/2021

L’alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, i el director de l’Institut Català del Sòl, Incasòl, Albert Civit, han signat aquest dimarts 23 un conveni per al desenvolupament urbanístic del sector PMU-04 Carrer Llimona al municipi de Montmeló (Vallès Oriental).

 

Aquest acord permetrà urbanitzar en dues fases diferents espais buits al centre de la ciutat a l’entorn de les vies soterrades del ferrocarril, generar sòl residencial on construir 163 habitatges socials i lliures, així com zones verdes i espai per a equipaments.     

 

El conveni estableix que l’Ajuntament de Montmeló redactarà, promourà i impulsarà, una Modificació puntual de POUM que ja s’ha aprovat inicialment, amb l’objectiu de desenvolupar urbanísticament l’àmbit discontinu del PMU – 04 Carrer Llimona. La modificació fixarà com a sistema d’actuació el de reparcel·lació per cooperació, i com a Administració actuant, a l’INCASÒL. Aquest organisme formularà i tramitarà els projectes de reparcel·lació i projecte d’urbanització unitari necessaris per al total desenvolupament del PMU-4 Carrer Llimona, i serà receptora de l’aprofitament mig que legalment correspongui d’acord amb el planejament a desenvolupar.

 

Desenvolupament per fases

 

El desenvolupament de tot aquest àmbit s’executarà en un mínim dues fases. La primera fase serà la corresponent a la finca situada entre el carrer Lluis Companys i el carrer Girona, al costat de l’antiga estació. Preveu la reurbanització dels vials de l’entorn que envolten el nou edifici residencial previst, resolent la connexió entre el passeig de Miquel Biada i el carrer de Lluís Companys,. L’import d’aquestes obres es fixa en un màxim de 180.000 euros, IVA exclòs seran finançades per l’INCASÒL mentre que l’Ajuntament es farà càrrec del cost de totes les obres addicionals, corresponents a nova instal·lació, reposició o substitució de qualsevol element o servei en el subsòl dels vials afectats.

 

El desenvolupament d’aquesta primera fase permetrà disposar en un termini curt de temps d’un solar, per posar al mercat un primer l’edifici amb una superfície de sostre total de 2.358 m2 dels quals 1.988 són per a 23 habitatges i 370 per a comercial. Situat en una posició estratègica al centre urbà, al costat de l’estació de tren, la construcció d’aquest bloc vol dinamitzar el mercat immobiliari del municipi.

 

La segona fase engloba la resta d’urbanització de tot el polígon que podrà ser subdividia en subfases i s’executarà a partir del moment que s’hagi fet la venda de la parcel.la resultant de la primera fase i existeixi una demanda acreditada.

 

Completar la trama urbana

 

El PMU-04 Carrer Llimona és un sector discontinuo, distribuït en quatre àmbits, i amb una superfície global de  44.740 m² . El seu desenvolupament permetrà:

 

  • - Executar la prolongació del carrer de Doctor Ferran connectant-lo a la rotonda de la vora del riu Congost.
  • - Completar el buit urbà existent al sud de les vies del tren, entre el carrer de Santiago Rusiñol, el Vial de Ronda i el carrer de la Verneda del Congost, amb una ordenació residencial adequada a les condicions d’inundabilitat d’aquesta zona, i amb nous equipaments que completin les dotacions del municipi.
  • - Reurbanitzar l’espai lliure de la plaça Gran, tenint en compte el seu nou context amb les vies soterrades, per tal de dotar el barri d’espais lliures de qualitat.
  • - Qualificar d’equipament l’espai entre els edificis d’habitatges preexistents i el parc previst pel soterrament de la via del tren, per tal de completar les dotacions del barri i resoldre la façana al nou espai lliure.
  • - Resoldre la façana a l’espai lliure resultant de la cobertura de les vies del tren, en l’illa compresa entre el carrer Major, el carrer de Girona, el passeig de Miquel Biada i el carrer de Lluís Companys, amb un nou edifici que tingui en compte les preexistències de l’entorn i alhora esdevingui un element singular entre l’antiga estació de tren i la nova.
  • - Reurbanitzar els vials que envolten el nou edifici residencial previst en l’àmbit de l’estació, resolent la connexió entre el passeig de Miquel Biada i el carrer de Lluís Companys, i establint un itinerari de passeig entre el parc de les vies del tren i els espais lliures i les zones per a vianants del centre del poble.

 

 

Planol conveni Incasol 2021Data de modificació: 25/02/2021 16:22:18