Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

04:13  |  28/09/2022

Data i hora oficial

El temps

El "Punt Dona" de Montmeló

 • Punt Dona Montmeló

  Punt Dona Montmeló

25/11/2020

El "Punt Dona" de Montmeló és  un sevei d'informació i orientació vers la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, adreçat a tota la ciutadania. És un espai municipal on es pot adreçar qualsevol persona de Montmeló que estigui interessada a obtenir informació i orientació sobre la igualtat i pretén donar resposta a tota aquella demanda d'informació, assessorament psicològic, jurídic, social, laboral, familiar, de treball, violència masclista i relacions familiars conflictives.

 

Què és?

 • Servei d'informació i atenció integral a les dones (i als seus/ves fills/es) i joves del muni- cipi que han patit i/o pateixen situacions de violència masclista o discriminació per raons de gènere.
 • Atenció social i psicològica i assessorament jurídic amb visió de gènere.
 • Servei públic gratuït que garanteix la inter- venció personalitzada i la confidencialitat.
 • Punt de referència local amb visió feminista que promou la perspectiva de gènere mitjançant projectes de sensibilització i formació.
 • Servei de primera atenció a persones LGTBI que han patit i/o pateixen situacions de violència o discriminació per la seva condició sexual i/o de gènere.

 

Objectius

 • Oferir un espai d'atenció integral i multidisci- plinari a les dones (i els seus fills/es) de Montmeló que hagin patit o estiguin patint situacions de violència masclista o discriminació, amb el fi de poder treballar els seus processos de recuperació.
 • Donar un espai d'atenció integral i multidisci- plinari a noies adolescents a partir de 16 anys que viuen relacions abusives.
 • Fomentar l'poderament de dones i joves.
  • Promoure la perspectiva de gènere i la mirada feminista.
 • Crear un punt de referència per a les dones i joves del municipi.
 • Impulsar la participació de les entitats locals. • Generar xarxa social i comunitària.

 

Perfil de les persones ateses

 • Dones en situació de violència i/o conflictives
 • Dones amb demanda social, psicològica o jurídica
 • Persones LGTBI que pateix violència i/o dis- criminació.

 

 

És violència masclista si...

 • Et fa por dir-li a la teva parella que no es- tàs d’acord amb ell. T’espanta la seva reacció?
 • Et compara amb altres noies. Critica la teva forma de vestir o pensar?
 • Li molesta que parlis/surtis amb un amic?
 • Sents que facis el que facis no és suficient per a ell?
 • Controla el teu mòbil, xarxes socials o cor- reu electrònic?

 

Tipus de violències

 • Violència física (cops, omissió de força...)
 • Violència psicològica (amenaces, humilia- cions, insults, control...)
 • Violència sexual (acte de naturalesa sexual -tocaments, petons, “piropos” o floretes, etc.- no consentits)
 • Violència ambiental (trencar objectes valu- ses per la dona...)
 • Violència social (aïllament d’amistats o fa- miliars...)
 • Violència econòmica (privació o limitació de recursos)
 • Assetjament.

 

Hi ha un perfil tipus?

 • No hi ha cap perfil de dona maltractada. Es pateix violència masclista independent- ment de l’ètnia, la religió, l’edat, l’estat civil, el nivell d’estudis o la classe social.
 • El responsable és sempre l’home agressor, mai la dona, i l’origen resideix en les pau- tes culturals, socials, culturals i econòmi- ques sexistes que mantenen i afavoreixen la superioritat masculina i la subordinació femenina.

 

És difícil sortir-ne?

 • Cada situació, vivència i cada dona són diferents.
 • Totes disposen de les estratègies i eines personals per afrontar la situació de vio- lència i, així, iniciar el procés de recuperació.

 

 

Dades sobre violència masclista - dones. Any 2020 (gencat.cat)Data de modificació: 22/02/2021 10:27:06