Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

10:31  |  27/11/2022

Data i hora oficial

El temps

Resolucions del Ple Ordinari telemàtic del 27 d'octubre de 2020

 • Ajuntament de Montmeló 2020

  Ajuntament de Montmeló 2020

28/10/2020

 •  1.-  APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 29 DE SETEMBRE DE 2020. No es vota

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.-  PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I DEL SUBSTITUT/A. Aprovat per 9 vots a favor (6 PSC, 2 FEM, 1 ERC) i 4 abstencions (4 CANVIEM)
 • 3.-  APROVAR INICIALMENT L'INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS DE LA CORPORACIÓ. Aprovat per 9 vots a favor (6 PSC, 2 FEM, 1 ERC) i 4 abstencions (4 CANVIEM) 

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 

 • 4.-  APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2021.Aprovat per 7 vots a favor (6 PSC, 1 ERC), 4 vots en contra (4 CANVIEM) i 2 abstencions (2 FEM)
 • 5.-  DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020. No es vota
 • 6.-  DONAR COMPTE AL PLE DE LES CONTRACTACIONS LABORALS I NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA DURANT EL MES DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2020. No es vota

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 

 • 7.-  ALTERACIÓ DE TERMES MONTMELÓ - GRANOLLERS. Aprovat per unanimitat

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Biodiversitat

 

 • 8.-  APROVACIÓ INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM D'ÚS DELS HORTS URBANS DE TITULARITAT MUNICIPAL. Aprovat per unanimitat

  

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 

 • 9.-  MOCIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES A LA SOSTENIBILITAT PER UNA RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA. Aprovat per unanimitat
 • 10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP, A FAVOR DE LA PROTECCIÓ DEL SISTEMA SANITARI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA. Aprovat per 12 vots a favor (6 PSC, 4 CANVIEM , 2 FEM) i 1 vot en contra (1 ERC)

 

El ple es pot visualitzar mitjançant el canal de Youtube de l'Ajuntament de Montmeló

 Data de modificació: 28/10/2020 16:23:46