Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

21:04  |  07/08/2022

Data i hora oficial

El temps

Eliminació de les canyes al riu Congost

  • Plànol de làmbit d'actuació

    Plànol de làmbit d'actuació

  • Estat actual de nuclis de canya a l'alçada del pont del riu Besòs

    Estat actual de nuclis de canya a l'alçada del pont del riu Besòs

23/10/2020

Dilluns 26 d'octubre s'inicia l'actuació per eliminar la canya i els rizomes del tram final del riu Congost, aquesta actuació està dins del Programa de manteniment i conservació de lleres públiques promogut per l'Agència Catalana de l'Aigua i per l'Ajuntament de Montmeló. Les obres seran executades per l'empresa Naturalea i Forestal Catalana s'encarregarà de la direcció de les obres.

 

L'actuació prevista comprèn un espai d'uns 24000 m2, preferentment al marge dret del riu Congost, aigües avall del pont del carrer Santiago Rusiñol, fins a l'aiguabarreig del riu Besòs a l'alçada del pont de la carretera BV5003. L'àmbit d'actuació està inclòs com a Pla d'Espais d'Interès Natural i a la Xarxa Natura 2000 amb el nom de "Riu Congost" com a Lloc d'Interès Comunitari (LIC). En total s'ha d'extreure 5.655 m2 de canya en tot el tram final del riu Congost. El preu per la realització de les feines ascendeix per un import de 61.105,00 €.

 

Dins d'aquesta actuació es contempla l'eliminació de diversos nuclis de canya (Arundo donax), a fi de millorar la qualitat ecològica de l'espai i millorar la prevenció de riscos de fenòmens d'inundació existents a l'alçada del pont a causa de l'acumulació de nuclis de canya.

 

Els objectius són millorar la qualitat ecològica del tram del tram final del riu Congost i de l'aiguabarreig del riu Besòs, millorar la capacitat hidràulica del riu aigües avall del pont, prevenir riscos per fenòmens d'inundació i millorar la percepció de l'espai per part dels usuaris disminuint l'efecte de pantalla visual. Per aconseguir aquests objectius es retirarà la vegetació invasora que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua per la seva excessiva densitat i es podarà l'arbratge mort i les branques caigudes.

 

Més que repoblar l'espai, es creen les condicions favorables pel desenvolupament de la poca vegetació existent o introduïda i que a partir d'aquí, un cop aquesta estigui establerta, actuï com a focus de dispersió dins la llera. Les actuacions també van encaminades a potenciar els prats de ribera existents en aquest tram del riu Congost i a les zones humides.Data de modificació: 23/10/2020 13:34:53