Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

02:44  |  10/12/2022

Data i hora oficial

El temps

Finalitzen les obres a la plaça de la Cucurny

  • Remodelació de la plaça de la Constitució

    Remodelació de la plaça de la Constitució

  • Remodelació de la plaça de la Constitució

    Remodelació de la plaça de la Constitució

  • Remodelació de la plaça de la Constitució

    Remodelació de la plaça de la Constitució

21/7/2020

La remodelació de la plaça de la Constitució ha estat objecte d'un procés participatiu en el qual la ciutadania ha participat en l'elecció dels usos del parc i de les instal·lacions.

 

El procés participatiu que es va dur a terme a finals del 2018 s’ha realitzat en diferents fases. Una primera de diagnòstic i recollida d’informació, amb la distribució d’una enquesta oberta a tota la població i amb un taller participatiu on es van recollir les necessitats de la ciutadania a través de mapes i entrevistes.

 

Un cop feta l’anàlisi de la informació recollida els equips tècnics municipals van elaborar tres propostes amb demandes recollides  A principis del 2019 es defineixen les 3 propostes que finalment es van sotmetre a votació, mitjançant la web de l’Ajuntament i bústies situades a 3 equipaments del municipi. Tant a la web com als punts de votació s’exposen els projectes sotmesos a votació. Amb el projecte guanyador, els serveis tècnics municipals redacten el projecte que s’aprova a la Junta de Govern de finals de 2019.

 

Les obres iniciades a mitjans del mes de febrer d’enguany s’han realitzat de forma mixta per la brigada municipal i per empreses privades segons adjudicació. La direcció i la coordinació de les obres ha estat a càrrec dels tècnics municipals.

 

El projecte contemplava la col·locació de vorades de formigó per delimitar parterres i paviments, paviment de formigó  i asfalt en zones deteriorades i paviment de panot en el nou accés. En la zona est s’ha col·locat sauló.

 

Per tal de recollir les aigües pluvials s’han col·locat canals de formigó i tubs i s’ha substituït l’enllumenat existent de bàcul amb alçada per columnes amb projectors leds.

 

S’ha substituït el mobiliari existent i s’han col·locat bancs, papereres i una font nova. S’han instal·lat, també  diferents equipaments esportius com el pont de mico, equips de marxa per entrenaments, equips de pedaleig, taula de ping-pong i porteries de mini-futbol amb cistella.

 

La jardineria també hi ha estat present i s’ha fet una plantació d’arbres de fulla caduca i perenne segons plànols de projecte en els nous parterres de la urbanització. Els parterres tindran gespa natural amb reg automàtic. La jardineria es completa amb algunes plantes arbustives.

 

Després de l’aturada obligada per la Covid-19 les obres han seguit a bon ritme i estaran enllestides abans d’acabar aquest mes de juliol. Per tal de donar a conèixer aquest nou espai, s’ha preparat una activitat dins la celebració de la Festa de la Mare de Déu, el diumenge 16 d’agost.Data de modificació: 21/07/2020 15:12:43