Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

07:37  |  01/10/2022

Data i hora oficial

El temps

L’Ajuntament de Montmeló rebrà una subvenció de 250.000 € per a l’ampliació de Can Dotras

  • Can Dotras

    Can Dotras

16/7/2020

L’Ajuntament de Montmeló rebrà una subvenció del Pla únic d’obres i serveis d’un total de 250.000 € que es destinaran a l’ampliació de la residència i centre de dia Can Dotras. El pressupost total del projecte és de 998.602,42 €.

 

El municipi de Montmeló, té segons dades del Padró Municipal d’Habitants, 8875 habitants, dels quals un 18% són més grans de 65 anys: Si prenem com a referència la població de més de 61 anys, el percentatge s’incrementa fins al 24%.

 

Les persones grans representen un col·lectiu molt important al municipi de Montmeló i la perspectiva pels anys vinents són d’un alt increment de les persones més grans de 65 anys i especialment un sobreenvelliment amb un augment notable de les persones de més de 75 anys.

 

Segons les dades de l’any 2019 facilitades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, el municipi de Montmeló té un total de 610 persones que tenen reconegut un grau de dependència, El 78,62% tenen 65 anys o més. D’aquestes un 30% tenen reconegut un grau I (dependència moderada); un 32% tenen un grau II (dependència severa) i al 38% els hi ha estat reconegut un grau III (gran dependència).

 

Montmeló compta amb servei de centre de dia i de residència assistida municipal. En l’actualitat el recurs compta amb 15 places residencials, 13 d’aquestes són concertades, i amb 30 places de centre de dia de les quals 19 són concertades. El recurs presta el servei tant a la població del municipi com a aquelles persones que es trobin empadronades a qualsevol altre municipi de Catalunya i s’accedeix mitjançant l’alta a la llista d’espera. Els criteris generals per a accedir són tenir 65 anys o més i estar valorat per dependència de grau I, per tenir accés al servei de centre de dia, i de grau II o III per accedir a recurs residencial.

 

La llista d’espera per accedir al recurs residencial concertat del municipi és de més de tres anys, per tenir accés al servei de centre de dia concertat la llista d’espera supera l’any.

 

Cal assenyalar que les llistes d’espera per accedir a altres recursos residencials de la Comarca poden superar en molts casos els 4 anys.

 

El projecte d’ampliació del recurs residencial i centre de dia municipal Can Dotras té com a objectius facilitar l’accés al recurs més adequat a cada situació, donar resposta a l’increment de sol·licituds d’accés a places residencials, reduir les llistes d’espera, facilitar un entorn substitutiu o complementari a la llar adequat i adaptat a les necessitats assistencials i afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.

 

El municipi de Montmeló compta amb altres recursos adreçats a la gent gran:

  • Servei de teleassistència i de custòdia de claus
  • Servei de menjador social per a la gent gran
  • Servei d’àpats a domicili
  • Servei d’atenció a domicili
  • Servei de teràpia ocupacional, que ofereix tallers d’estimulació de la memòria, de teràpia amb gossos, tallers d’informàtica i grups de teatre, entre altres activitats lúdiques i d’entreteniment.

Aquests serveis tenen com a finalitat, promoure l’envelliment actiu, prevenir situacions d’aïllament social, retardar o evitar la institucionalització, promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciar la seva autonomia personal i unes condicions adequades de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

 

Per tal de concretar l’ampliació dels serveis de residència assistida i de centre de dia, el dia 29 d’octubre de 2018 l’Alcalde de Montmeló, Sr. Pere Rodríguez Rodríguez i la Regidora d’Acció Social, Sra. M. Mar Hernández Sánchez van sol·licitar en reunió amb el director general de protecció social, la concertació de les noves places de residència i centre de dia. En aquesta reunió es va arribar al compromís de realitzar el concert d’un percentatge de les noves places que es volen construir, també es va acordar la signatura d’un document previ a l’atorgament del concert.

 

L’ampliació del servei de residència assistida està previst que sigui d’un total de 19 places, que es sumarien a les 13 places concertades ja existents i es contempla també l’ampliació del servei de centre de dia a 10 places més, per tal de poder oferir el servei a 40 usuarisData de modificació: 16/07/2020 09:23:05