Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

21:15  |  07/08/2022

Data i hora oficial

El temps

Noves mesures en l'ús de la mascareta

 • Posa't la mascareta

  Posa't la mascareta

 • mascareta.jpeg

  mascareta.jpeg

9/7/2020

La resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, estableix noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19.

 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya- A l'empara del Decret 63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya, s'aprovà la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.


En aquesta nova etapa, és essencial aprofundir en la necessitat d'un comportament social compromès en la lluita contra la pandèmia, fonamentat, entre d'altres mesures bàsiques, en l'ús de mascareta com a mesura de protecció individual i col·lectiva en el desenvolupament de les activitats que poden generar més risc de transmissió.


Així mateix, mitjançant la Resolució SLT/1608/2020, de 4 de juliol, s'han establert les mesures de salut pública que es consideren necessàries per controlar la situació epidemiològica a la comarca del Segrià mentre sigui vigent la Resolució INT/1607/2020, de 4 de juliol, per la qual s'acorda restringir la sortida de persones de la comarca del Segrià.


No obstant això, la detecció de diversos brots i l'increment de nous casos corresponents a persones asimptomàtiques obliga a reforçar les condicions d'ús de les mesures de protecció i, específicament, l'ús de la

mascareta, el qual s'ha d'establir amb caràcter obligatori a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, deslligat del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.


Amb aquesta previsió més restrictiva quant a l'ús de la mascareta es pretén minimitzar el risc de transmissió comunitària del virus SARS-Cov-2, sense recórrer a altres mesures més dràstiques des del punt de vist de l'afectació de les llibertats de les persones.


Aquesta previsió s'estableix sens perjudici del manteniment de la regulació de l'ús de la mascareta als mitjans de transport en allò que no s'hi oposi.


Tampoc no es modifica el règim d'exempcions, per raons personals i de la naturalesa de l'activitat, de l'obligatorietat de l'ús de mascareta establert a l'apartat 2.2.2 de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, i a l'apartat 3.2.4 de la Resolució SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià.


Per tot l'exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix l'article 5 del Decret 63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya, Resolem:

 • 1. Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

  Aquesta previsió s'estableix sens perjudici del manteniment de la regulació de l'ús de la mascareta als mitjans
  de transport en tot allò que no s'hi oposi.

  Es mantenen les exempcions, per raons personals i de la naturalesa de l'activitat, de l'obligatorietat de l'ús de mascareta establertes a l'apartat 2.2.2 de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, i a l'apartat 3.2.4 de la Resolució SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià.
 • 2. Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució sobre l'ús de la mascareta.

  L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.
 • 3. Aquesta Resolució deixa sense efecte, en allò que s'hi oposin, els apartats 1.1.1, 2.1.3 i 2.2.1 a) de la
  Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives
  per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com l'apartat 3.2.1
  de la Resolució SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut
  pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià.
 • 4. Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la seva publicació al DOGC.

 


Informació relacionada


Data de modificació: 13/07/2020 10:24:21