Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

18:27  |  06/02/2023

Data i hora oficial

El temps

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PER LA COVID-19 A CATALUNYA FASE 0 AVANÇADA

  • Restriccions d'activitats Fase 0

    Restriccions d'activitats Fase 0

  • Desconfinament fase 0 avançada

    Desconfinament fase 0 avançada

18/5/2020

Versió 17/05/2020 16 hActualment són a la fase 0 les regions sanitàries de Barcelona ciutat, l’Àrea Metropolitana Nord, l’Àrea Metropolitana Sud a excepció de les àrees de gestió assistencial de l’Alt Penedès i el Garraf. Si teniu cap dubte sobre a quina regió pertany el vostre municipi, podeu consultar-ho al web del Departament d’Interior.

 

Sobre mobilitat general


1. Quins canvis hi ha en el confinament?
Continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que està limitada a activitats molt concretes, tal com es descriu a les preguntes posteriors.
Des del 26 d’abril, s’ha autoritzat a passejar els menors d’edat fins a 13 anys acompanyats d’una persona adulta, amb determinades limitacions.
Des del 2 de maig, s’ha autoritzat la sortida a passejar i fer activitat esportiva a persones de 14 anys o més, amb determinades limitacions.
Es mantenen les condicions per a activitats de restauració mitjançant els serveis de lliurament a domicili i la recollida de menjar per part dels clients i continua en vigor la prohibició de consumir a l’interior dels establiments.
Actualment, es permet la reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l’estat d’alarma fins a 400 m2 de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m2, amb mesures de prevenció. No és requereix cita prèvia.
Es flexibilitzen diferents mesures socials, amb limitacions concretes: s’autoritzen les vetlles, els enterraments i els actes de culte; es permet l’obertura de centres educatius per condicionar-los i dur a terme de funcions administratives, i les biblioteques i els museus.
Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de fer teletreball i d’establir mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball i s’hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en compte les mesures de prevenció i seguretat previstes.


2. Em puc moure dins del meu municipi?
Sí, però la mobilitat està limitada a les activitats autoritzades en els horaris específics que s’hagin establert, seguint sempre les mesures de seguretat previstes, especialment la distància física de 2 metres amb altres persones.


3. Puc entrar i sortir del meu municipi?
Només per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili. També per
adquirir productes si està justificat, com ara que no estiguin disponibles al municipi on es resideix.


4. Puc anar a un municipi fora de la meva regió sanitària?
No, excepte per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili.


5. Puc anar a la meva segona residència?
No.


6. Puc anar a una segona residència fora de la meva regió sanitària si la meva parella hi té la residència habitual?

No, només pot anar-hi qui hi tingui la residència habitual.


7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili?
Està permès, però preval sempre l’interès superior dels fills i filles. Cal complir les resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors heu de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els màxims acords possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels vostres fills i filles i el bé comú.
Si no us poseu d’acord i voleu resoldre el conflicte mitjançant un procediment de mediació, podeu demanar ajuda al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (centremediacio.dj@gencat.cat), que designarà una persona mediadora per ajudar-vos a trobar una solució al vostre conflicte.


8. Al carrer, he de fer servir guants?
No cal, però sí que és molt important rentar-se les mans abans i després de sortir al carrer, com a mesura de precaució.


9. Al carrer, he de portar mascareta?
No és obligatori utilitzar mascareta al carrer, però és recomanable portar-ne sempre que es pugui, sobretot en espais tancats. Al transport públic és obligatori. No és recomanable en el cas dels nens de 0 a 3 anys.


10. Puc anar al meu centre de treball?
Sí, amb les condicions de seguretat establertes en cada cas, però es continua fomentant el teletreball per a totes les persones treballadores que puguin treballar a distància.


11. Puc sortir a comprar quan vulgui?
Sí, podeu anar a comprar, sense necessitat de cita prèvia i sense limitacions horàries. Cal respectar l’horari preferent de compra dels majors de 65 anys corresponent a les franges horàries de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.


12. Puc anar a la perruqueria, al fisioterapeuta, a l’òptica...?
Sí, hi podeu anar, perquè tenen autorització per prestar servei amb la limitació d’obertura de no superar els 400 m2 de superfície i respectant les mesures de seguretat. Consulteu les preguntes freqüents sobre la reobertura de l’activitat de serveis a partir de la pregunta 161.


13. Poden obrir els comerços?
Sí, fins a 400 m2 de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m2, amb condicions de seguretat (distància física de 2 metres amb altres persones, entre d’altres). També concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres
de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, però amb necessitat de cita prèvia. Consulteu les preguntes freqüents sobre la reobertura de l’activitat comercial a partir de la pregunta 123.


14. Restaurants i similars poden obrir i donar servei?
Només per fer servei a domicili o per recollir comandes encarregades prèviament. Consulteu les preguntes freqüents sobre restauració a partir de la pregunta 147.


15. Què es recomana i quines mesures de seguretat cal aplicar en aquests casos?
Consulteu les preguntes freqüents sobre la reobertura de l’activitat comercial i la restauració a partir de la pregunta 123.


16. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?
No és gens recomanable, però sí que es permet que us acompanyin si és imprescindible.


17. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?
Sí, però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili en el mateix municipi, per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. Anar a comprar fora del municipi està especialment justificat quan el producte no estigui disponible al mateix municipi o es tracti de supermercats o similars on es pot fer una compra concentrada o única.

18. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la elles mateixes?
Sí, però quan li porteu el que heu comprat, recordeu que cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres.


19. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
No es poden fer visites.
Sí que es permet, en general, visitar un domicili per tenir cura de persones vulnerables o dependents i per recollir menors d’edat a casa dels progenitors o tutors, inclòs el règim de custòdia compartida o similar, amb les consideracions de la pregunta 7.


20. Puc visitar els meus familiars dependents?
Només si està justificat per necessitat i per garantir l’atenció que requereixen. Mantingueu la distància de 2 metres i eviteu el contacte físic.


21. Soc persona dependent. La persona que m’assisteix podrà venir?
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.


22. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?
Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.


23. Puc quedar amb gent al carrer?
No. Si us trobeu amb familiars o coneguts a l’espai públic, haureu de respectar les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de seguretat de 2 metres o establint mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc.


24. Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar?
No està permès reunir-se amb persones amb qui no es conviu al mateix domicili.


25. Podem estar-nos als espais comunitaris de l'edifici on vivim?
Es demana no utilitzar-los com a espai d’ús compartit susceptible d’afavorir contactes i contagis.


26. Puc fer servir les zones comunes de l’edifici on visc?
Només per les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) i de forma individual. No se’n pot fer ús per a esbarjo, ni individual ni fent torns entre els veïns de l'edifici o de la comunitat, encara que sigui per a ús individual.


27. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?
Sí.


28. Puc baixar les escombraries a l’horari habitual?
Sí.


29. Puc baixar les escombraries del meu veí?
Sí, però eviteu el contacte i respecteu la distància de 2 metres.


30. Puc treure a passejar la meva mascota?
Sí, de forma individual i per les necessitats de l’animal. També durant el passeig i l’activitat física i esportiva individual prevista i descrita més endavant. Consulteu a partir de la pregunta 94.


31. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?
Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S’ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.


32. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?
Només en el temps i la forma imprescindibles per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.


33. I les protectores d’animals?


34. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?
Sí que està permès sortir a tenir cura dels animals en el cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.


35. Es pot anar a la platja, al bosc o als parcs?
Sí, en l’activitat d’esport o passeig, d’acord amb les limitacions del nombre de persones i les franges horàries permeses, sempre que l’ajuntament no les hagi tancat per seguretat.


36. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?
Sí, si és un hort del qual es cullen productes necessaris per a la subsistència. També si és un hort on, a més, es tenen animals que s’han de cuidar.
Amb anterioritat, ja estava permès anar-hi si hi ha activitat econòmica vinculada a l’hort.
El desplaçament als horts s’ha de fer individualment. Queden exclosos d’aquest criteri els horts que hi pugui haver en segones residències, als quals continua estant prohibit anar.
En el cas d’horts en espais municipals (parcs o similars) o de caràcter comunitari, els ajuntaments poden determinar restriccions específiques. L’Ajuntament de Barcelona ha determinat que se’n manté el tancament. Consulteu el vostre ajuntament en els altres municipis.


37. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?
Ús individual, amb caràcter general.


38. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?
En vehicles particulars de fins a 9 places: si els ocupants viuen junts, es permet l’ocupació total del vehicle (sense obligatorietat de mascareta). Si els ocupants no viuen junts, es permet fins a 2 persones per fila si utilitzen mascaretes, però respectant la màxima distància possible entre els ocupants.


39. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?
Sí, les mateixes que en el cas anterior. A més, en el cas de camions, furgonetes o altres vehicles similars amb una única fila de seients, hi podran viatjar dues persones amb mascareta i garantint la distància màxima possible.
En els autocars que lloguen les empreses per al transport, incloent-hi el transport per als seus treballadors, cal limitar l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte en el cas que els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar.


40. I dins de taxis i VTC?
Fins a un màxim de dues persones per fila de seients addicional a la del conductor (segona i tercera fila de seients, si n’hi ha), amb la màxima distància possible entre els ocupants. En el cas que tots els usuaris convisquin al mateix domicili, podran anar tres persones per cada fila addicional de seients. Al costat del conductor, no hi pot anar ningú.


41. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?
Sí, per les causes de mobilitat previstes. Es permet viatjar dues persones si porten casc integral amb visera o mascareta o resideixen al mateix domicili. En motos d’ús compartit, el conductor i l’acompanyant han de fer servir guants (poden ser els guants  habituals de protecció per a motoristes).


42. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?
No està previst específicament entre les excepcions a la mobilitat en l’espai públic. Sí que està previst per acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).


43. Podem compartir cotxe per anar al metge?
Sí, amb les limitacions d’ocupació màxima establertes: com a màxim, dues persones per fila de seients i amb mascareta.


44. Funciona el transport públic?
Sí, però amb afectacions al servei i l’ocupació segons tipologia, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei.
És obligatori utilitzar mascareta.
En el cas d’autobusos o trens en què tots els passatgers van asseguts, es limita l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte els casos en què els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar.
En el cas de transport que inclogui viatgers dempeus, s’ha de mantenir la màxima distància possible, amb la referència de la meitat dels seients disponibles i de dos viatgers per metre quadrat a la zona de peu.
Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans abans d’accedir al transport públic i després de sortir-ne.


45. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?
Sí, en el marc de la seva activitat laboral.

46. Funciona Correus?
Sí, atès que el comerç postal està permès.


47. Puc assistir a un acte de culte?
Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç de l’aforament i que es compleixin les mesures generals d’higiene i distància d’1 metre. No es poden emprar els espais exteriors dels edificis ni la via pública, ni tampoc passadissos o espais laterals interiors dels edificis.
Es recomana fer servir mascareta i desinfectar abans i després de cada acte i, durant aquests, desinfectar els objectes d’ús compartit freqüent. Caldrà posar a disposició dels assistents gels hidroalcohòlics o desinfectants d’activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
No es permet fer servir aigua beneïda ni les ablucions. Cal fer sevir catifes individuals en el cas d’anar descalços a terra, embossant degudament les sabates en un espai previst específicament per fer-ho.
En les celebracions, limitades al temps imprescindible, s’ha d’evitar el contacte físic, la distribució de llibres o similars, tocar objectes de devoció o similars i l’actuació de corals.


48. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?
S'autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i 10 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat es restringeix a un màxim de 15 persones a més de l’oficiant. En tot cas, hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de seguretat de dos metres i la higiene de mans.


49. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
Sí, però consulteu el vostre metge per si és ajornable.


50. Tinc una cita per a rehabilitació. Hi puc anar?
Sí, però consulteu amb el professional si és ajornable, en el cas que no sigui urgent.


51. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?
Consulteu amb l’ajuntament si podeu fer els tràmits de forma telemàtica o posposar-los. S’han suspès els terminis de tramitació administrativa (els dies d’estat d’alarma no compten dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).


52. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?
Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies).


53. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc fer-ho?
Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.

Cal considerar que la Generalitat ha establert una moratòria en el pagament del lloguer d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i ha suspès la facturació corresponent al mes d’abril de 2020.


54. Puc anar a donar sang?
Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.


55. Puc anar al cine, al teatre o a un altre espectacle cultural?
No, estan obligats a tancar.


56. Les biblioteques estan obertes? Hi puc anar?
Les biblioteques poden obrir per oferir el servei de préstec, lectura a sala i informació bibliogràfica i bibliotecària, amb mesures de seguretat. No es permeten les activitats culturals, l’estudi a les sales, el préstec interbibliotecari, l’ús dels ordinadors i mitjans informàtics i l’ús de catàlegs d’accés públic o en fitxes. Es limita l’ocupació a un 30% de  l’aforament màxim. Els documents i llibres consultats passaran a quarantena de 14 dies abans de tornar a préstec. Els usuaris no podran accedir directament als documents i
llibres.


57. Els museus estan oberts? Hi puc anar?
Els museus també poden obrir amb limitacions d’un terç de l’aforament, mantenint distàncies de 2 metres de seguretat i visites individuals (individual s’entén també com a unitat familiar o de convivència).


58. Estan oberts els hotels i els establiments turístics?
Se n’ha decretat el tancament a partir del 27 de març inclòs. El tancament no afecta els hotels que es consideren serveis essencials perquè se n’ha previst l’ús extraordinari amb motiu de l’emergència de la COVID-19 a través de l’autoritat sanitària, i que s’han publicat al BOE. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres de força major o situació de necessitat, a efectes exclusivament d’allotjament d’aquestes persones.
Els hotels considerats serveis essencials podran permetre l’accés a les seves instal·lacions i serveis de lavabo i restauració als transportistes professionals de mercaderies, tot i que no hi estiguin allotjats.


59. Es pot fer turisme actiu i de natura?
No a través d’empreses o activitats organitzades professionals. Només es pot anar a espais naturals a fer esport individual dins del mateix municipi de residència o a passejar si és a menys d’1 km del domicili propi.


60. Està permesa la compravenda entre particulars?
No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.


61. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?
S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

62. I en el cas del carnet de conduir?
La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada durant 60 dies.


63. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?
Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.


64. Hi ha alguna limitació en la mobilitat específica als carrers?
Cal respectar les mesures de circulació habituals i les restriccions que es puguin establir puntualment d’horari o nombre de persones. A més, si camineu per la dreta sempre que pugueu, es redueix el nombre de creuaments amb altres persones.


65. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?
El Departament d’Interior ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligatori i es pot obtenir a través del seu web. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h. Complementàriament, les persones treballadores tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme han de desenvolupar una activitat laboral. No està limitat a un model concret de certificat.


66. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?
Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.


67. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat, es pot denunciar?
Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.


68. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?
Sí, en el cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas de les indicacions dels agents de l’autoritat.

 


Sobre sortida de nens i nenes al carrer


69. Des de quan poden sortir al carrer?
Des del diumenge 26 d’abril, inclòs.


70. Quanta estona poden sortir?
1 hora al dia.


71. A quines hores poden sortir?
Entre les 12 i les 19 hores, però només una vegada al dia. Recomanem evitar les hores de més afluència al carrer, sobretot al migdia. Estigueu atents per si hi ha canvis normatius en relació amb aquestes franges, atès que es poden modificar fins a 2 hores abans o després de l’horari actual tot mantenint la durada total de la franja horària.ç


72. On poden anar?
Poden caminar al voltant del seu domicili fins a un 1 km de distància.


73. Poden anar als parcs, al bosc o a la platja?
Sí, sempre que sigui dins del radi d’1 km des del domicili i l’ajuntament no hi hagi restringit l’accés.


74. En un poble o prop de la natura, es pot anar a passejar al bosc o al camp?
Sí, sempre que sigui dins del radi d’1 km des del domicili i l’ajuntament no hi hagi restringit l’accés.


75. Es pot anar amb cotxe o transport públic fins al lloc de passeig?
No, perquè la sortida és per passejar a peu.


76. Qui pot fer la passejada i com?
Nens i nenes fins a 13 anys inclosos, sempre acompanyats d’un únic adult (la mare, el pare, un altre familiar que visqui a casa seva o bé la persona que els cuida). Com a màxim, poden anar un adult i fins a 3 germans/germanes.
Els menors poden sortir acompanyats del germà o germana que ja té 18 anys?
Sí, perquè ja és adult, però sempre que visqui a la mateixa casa o estigui a càrrec seu.


77. Poden sortir amb més d’una persona adulta?
No, ja que l’autorització per al passeig preveu només una persona adulta: la mare, el pare, un altre familiar que visqui a casa seva o bé la persona que els cuida.


78. I si són més de 3 germans?
Caldrà fer més d’un torn de sortida.


79. Cal portar alguna documentació?
Si l’adult que acompanya el menor no és el pare, mare o tutor, cal que porti una autorització expressa del pare, mare o tutor. Cal portar la documentació personal. També és recomanable portar el certificat de declaració autoresponsable que va publicar la Generalitat de Catalunya.


80. Es pot sortir en cas de no trobar-se bé?
No es pot sortir si hi ha símptomes o la malaltia pel coronavirus (COVID-19) o s’està en aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de casa té 37ºC o més.


81. Què es pot fer al carrer?
Caminar, córrer i jugar, mantenint sempre la distància de seguretat de 2 metres amb altres persones. També es pot aprofitar per treure el gos a passejar.


82. Es pot anar amb bicicleta o patinet?
La normativa no diu si es pot agafar la bicicleta o el patinet. Si l’agafeu, recordeu que és per passejar, no per córrer.


83. Es pot anar al parc infantil, als gronxadors i tobogans?
No es pot pujar als tobogans, gronxadors ni altres jocs perquè les superfícies poden estar contaminades.


84. Es pot anar a instal·lacions esportives?
No.


85. Es pot aprofitar per berenar al carrer?
No és recomanable menjar o beure al carrer. Però sí que es pot beure si es necessita.


86. Poden aprofitar per acompanyar la persona adulta i anar a comprar?
No és recomanable que entrin a les botigues, però sí que es permet que acompanyin l’adult a comprar, si és imprescindible.


87. Si es troben un amic o amiga o familiar, el poden saludar i xerrar?
Sí, poden xerrar una estona breu, però sempre cal mantenir la distància de 2 metres i no tocar-se, per precaució.


88. Poden abraçar o fer un petó als amics i amigues o familiars amb qui es trobin?
No. Cal mantenir la distància amb les persones que no visquin al mateix domicili i evitar el contacte, és una mesura de protecció bàsica.


89. Poden anar a veure els avis o padrins?
No es poden fer visites d’aquest tipus.


90. En sortir i tornar a casa, poden fer servir l’ascensor?
Sí, però és millor fer servir les escales sempre que es pugui i deixar l’ascensor per a la gent que el necessiti.


91. Els germans petits han d’anar amb cotxet?
No és obligatori. Sí que és recomanable si encara no caminen bé i poden caure.


92. Si el menor té algun diagnòstic com TEA o TDAH o alguna discapacitat, els passejos s’han de limitar a 1 hora?
No, en aquest cas, amb el certificat i la prescripció corresponent, podran sortir el temps que es necessiti.


93. Si tenen més de 13 anys, poden sortir a passejar?
Els noies i noies de 14 anys o més tenen els mateixos permisos i restriccions que els adults en el confinament general, perquè es considera que tenen autonomia per poder sortir a l’espai públic sense un adult. Per tant, poden gaudir del permís per passejar o fer
pràctica esportiva individual com els adults, així com anar a comprar o a passejar el gos sense un adult. No poden acompanyar un adult, excepte per causes justificades de necessitat.

 


Sobre activitat física no professional a l’aire lliure per a les persones de 14 anys o més


94. A partir de quin dia puc sortir al carrer?
A partir del dissabte 2 de maig, inclòs (els menors d’edat fins a 13 anys van poder sortir a passejar, acompanyats d’un adult, des del diumenge 26 d’abril).


95. Qui pot sortir?
Totes les persones a partir dels 14 anys inclosos, sense límit d’edat i amb excepció de persones que resideixen en centres sociosanitaris de gent gran.


96. Què puc fer?
Activitat física no professional (esport) a l’aire lliure i passejar.


97. Amb qui es pot sortir a passejar?
Es pot passejar individualment o acompanyat d’una persona amb qui es conviu al domicili o de la persona cuidadora en el cas de persones que ho necessitin.


98. Amb qui es pot sortir a fer esport?
L’exercici físic únicament es pot fer de forma individual. En el cas de persones que ho necessitin, poden sortir acompanyades de la persona que les cuida.


99. Per on es poden fer els passejos?
Els passejos s’han de fer sempre a una distància màxima d’1 km del domicili habitual.


100. I la pràctica esportiva?
Es pot practicar esport a qualsevol via o espai públic, inclosos els espais naturals i les zones verdes autoritzades, sempre dins del terme municipal del domicili habitual. Cal respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme
les autoritats locals. No està prevista la pesca ni la caça esportiva.


101. Puc anar als parcs, al bosc o a la platja?
Sí, tant a passejar com a fer esport individual, amb la limitació que no sigui a més d’1 km de casa en el cas del passeig i sempre que l’ajuntament no hi hagi restringit l’accés per motius de seguretat.
La normativa estatal no preveu específicament ni restringeix l’activitat esportiva en el medi aquàtic (platges, rius...). Es recomana no fer-n’hi i respectar el tancament dels espais que els ajuntaments duguin a terme per seguretat.


102. Puc fer servir el cotxe o el transport públic per anar a fer esport o per passejar?
No, està expressament prohibit fer servir vehicles o transport públic per desplaçar-se per fer esport individual o passejar. Sí que es permet per anar a instal·lacions esportives.


103. Quines activitats esportives no professionals es poden practicar?
Es pot practicar qualsevol esport individual que no comporti contacte amb terceres persones. Per tant, no es permet l’esport col·lectiu (tampoc de dues persones) o en equip.
La normativa estatal no preveu específicament la pràctica esportiva amb vehicles amb motor.
No està prevista la pesca ni la caça esportiva.


104. Puc anar amb la bicicleta?
Sí, es pot fer servir la bicicleta, de qualsevol tipus, i altres mitjans individuals com patins, patinets o similars.


105. Puc utilitzar instal·lacions esportives a l’aire lliure?
No està permès.


106. Puc utilitzar instal·lacions i centres esportius?
No està permès.


107. Quan passegi pel carrer o faci esport, puc anar per on vulgui?
Sí, però si camineu per la vostra dreta sempre que pugueu, us creuareu amb menys gent.

L’activitat a peu tindrà preferència sobre les bicicletes i altres mitjans similars.
A les ciutats, es recomana que la pràctica esportiva es faci en espais on hi hagi poca aglomeració i, preferentment, per vies de més de 5 metres d’ample.


108. Quanta estona puc sortir?
Com a màxim, el temps establert en la respectiva franja horària de sortida.


109. A quines hores puc sortir?
 Als municipis de 5.000 o menys habitants, les persones de 14 anys o més a qualsevol hora del dia entre les 6 i les 23 hores.


 Als municipis de més de 5.000 habitants:
a. Les persones de més de 70 anys o que necessitin acompanyament: entre les 10 i les 12 hores i entre les 19 i les 20 hores. Estigueu atents per si hi ha canvis normatius en relació amb aquestes franges, actualment es poden modificar fins a 2 hores abans o després, mantenint la durada de la franja.
b. La resta de persones entre 14 i 70 anys: entre les 6 i les 10 hores i entre les 20 i les 23 hores.
El límit de 5.000 habitants també és aplicable als nuclis de població separats administrats per ens d’àmbit territorial inferior al municipi (entitat municipal descentralitzada).


110. Soc esportista federat, tinc les mateixes condicions?
Les condicions són les mateixes pel que fa a la pràctica individual de l’esport i les franges horàries. Ara, però, ja podeu practicar esport dos cops al dia i fora del vostre municipi, sense sortir de la regió sanitària que us correspongui. Per dur a terme l’activitat,
pots accedir lliurement als espais naturals que requeriu (mar, rius, embassaments, d’altres).
En el cas que la modalitat es practiqui amb la participació d’animals, es podrà dur a terme a l'aire lliure de forma individual al recinte on es trobi l’animal, amb cita prèvia i dins la franja establerta.


111. Com queden les franges horàries per als menors d’edat fins a 13 anys?
L’horari de passeig dels menors d’edat fins a 13 anys inclosos acompanyats d’un adult responsable ha quedat fixat entre les 12 i les 19 hores, independentment del nombre de població del municipi. Estigueu atents per si hi ha canvis normatius en relació amb
aquestes franges, actualment es poden modificar fins a 2 hores abans o després, mantenint la duració de la franja.


112. Puc passejar o fer esport en dues franges horàries el mateix dia?
No, només podeu sortir en una de les dues franges horàries previstes en cada cas segons la vostra edat. No obstant, sí que és compatible dedicar la franja horària corresponent per fer esport o passeig i, després, acompanyar menors d’edat a passejar.


113. I si no puc sortir en la franja horària que em correspon?
Podreu sortir fora de les franges horàries assignades en cas d’acreditar amb justificació mèdica la necessitat de fer-ho per malaltia incompatible amb els horaris establerts.


114. Si a les persones que vivim al domicili ens corresponen franges horàries diferents, no podem sortir juntes?
Sí, podeu sortir juntes a passejar com a màxim dues persones en alguna de les dues franges horàries que tingueu assignades. No ho podreu fer quan feu esport individual, excepte si és per acompanyar un menor d’entre 14 i 17 anys, gent gran o una persona
amb discapacitat que ho requereixi.


115. Què passa si el meu familiar necessita que l’acompanyi i no ho puc fer en l’horari assignat?
Podreu acompanyar el familiar a passejar en un horari diferent del previst quan es tracti de persones grans, menors d’edat o amb discapacitat, sempre que pugueu justificar la impossibilitat d’acompanyar-lo en l’horari previst per motius de conciliació justificada (per exemple, que només el pugui acompanyar una persona i que aquesta estigui treballant durant l’horari de sortida previst).


116. Quina distància de seguretat cal mantenir?
Sempre cal mantenir una distància de 2 metres amb la resta de persones que no ens acompanyin (persona amb qui es conviu o persona cuidadora).
Mentre fem esport es recomana mantenir la màxima distància possible.


117. Què podem fer si ens trobem amb un familiar o conegut?
Cal evitar aturar-se de forma innecessària a les vies i espais d’ús públic.
No obstant, podeu saludar breument les persones conegudes o familiars amb qui us trobeu, però sempre heu de mantenir la distància de 2 metres i no tocar-vos, per precaució.


118. Quan surti i torni a casa, puc fer servir l’ascensor?
Sí, però és millor que feu servir les escales sempre que pugueu i deixeu l’ascensor per a la gent que el necessiti.


119. Puc menjar al carrer?
No és recomanable menjar al carrer. Podeu beure líquid durant l’activitat física.


120. Cal portar alguna documentació?
Recordeu portar la documentació personal. També és recomanable portar el certificat de declaració autoresponsable que va publicar la Generalitat de Catalunya.


121. Puc sortir si no em trobo bé?
No podeu sortir si teniu símptomes o teniu la malaltia causada pel coronavirus (COVID19) o esteu en aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de casa té 37ºC o més.


122. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat, TEA, TDAH o un altre trastorn que requereix sortir al carrer. Puc fer-ho?
Ho podeu fer d’acord amb la prescripció d’un professional sanitari o social o del Departament d’Educació. Porteu a sobre el certificat de discapacitat, el diagnòstic del trastorn o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia. Aquesta excepcionalitat també es pot aplicar a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui degudament justificat per professionals sanitaris.
En el cas que hi hagi limitacions horàries, no s’aplicarà a aquest cas.

 


Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?


123. Quins establiments i locals poden obrir?
Totes les botigues i locals de serveis que havien estat tancats al públic amb motiu de l’estat d’alarma poden obrir fins a una superfície útil d’exposició i venda al públic igual o inferior a 400 m2, amb limitació de l’aforament màxim dins dels establiments, que ha de ser del 30% de l’ocupació màxima. No es poden anunciar ni fer accions comercials amb resultat d’aglomeracions (això no afecta les vendes en rebaixa ni en oferta o la promoció a través de les pàgines web).
També concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, però amb cita prèvia.


124. I els centres comercials?
En el cas d’establiments i locals comercials que es trobin dins de parcs o centres comercials, poden obrir fins a una superfície útil d’exposició i venda al públic igual o inferior a 400 m2 i disposin d’accés directe i independent des de la via pública.


125. Puc anar directament a l’establiment?
Sí, però sempre s’ha de garantir la distància de seguretat, i l’aforament màxim dins dels establiments ha de ser el 30% de l’ocupació màxima. Si no es pot mantenir la distància de seguretat, només podrà entrar-hi un client.
Cal cita prèvia per anar als concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes.
No aneu a l’establiment si us trobeu malament, teniu diagnosticada la malaltia o esteu en aïllament.


126. Puc anar a qualsevol establiment de qualsevol municipi?
No, només es permet desplaçar-se a establiments del propi municipi, excepte que no n’hi hagi de disponibles. Es recomana anar a l’establiment més proper.


127. Tots els establiments poden fer sistema de recollida per emportar?
Sí, tots els establiments i locals que puguin obrir al públic i que no podien fer-ho anteriorment, sempre que estableixin un sistema de recollida esglaonat que eviti aglomeracions tant a l’interior com a l’exterior.


128. Les persones grans tenen preferència?
Sí, els establiments han d’establir un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que ha de coincidir amb les franges horàries per fer activitat física o passeig d’aquest col·lectiu (de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores).


129. Quantes persones poden estar dins de l’establiment?
L’aforament màxim dins dels establiments és de un 30% respecte de l’ocupació màxima. En el cas d’establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna haurà de complir la mateixa proporció.
Si no es pot mantenir la distància de seguretat de 2 m entre els clients, només podrà haver-n'hi un.


130. Quanta estona hi puc estar?
Només la imprescindible per comprar el producte o rebre el servei.


131. Quantes persones pot atendre cada persona treballadora?
No hi ha un màxim, però sempre cal complir la distància de seguretat de 2 metres entre persones, i si es disposen d’elements de protecció (mampares o similar), la distància haurà de ser d’1 metre com a mínim. Si no es poden complir aquestes distàncies, és
obligatori utilitzar mascaretes.


132. Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?
Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, accedir acompanyant una persona amb discapacitat, menor o gent gran, si és necessari.


133. Cal garantir distàncies dins la botiga?
Sí, sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi elements de protecció o barrera.
La distància de seguretat de 2 metres estarà senyalitzada de forma clara amb marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització.


134. He de portar mascareta?
No és obligatori, però sí recomanable.
En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, els centres d’estètica o de fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un equip de protecció (mascareta).
En general, les persones treballadores de l’establiment han de portar-la si no es pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.


135. He de portar guants?
No és obligatori, en general. Feu-ne servir als establiments d’alimentació i a d’altres quan el comerciant us ho indiqui.


136. M’he de rentar les mans abans d’accedir-hi?
Feu sempre un rentat o desinfecció de mans abans de sortir de casa i en tornar-hi. A l’entrada dels establiments, tindreu a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic. Feu-ne servir per prevenció, sempre de forma adequada.
A l’establiment, eviteu tocar cap superfície. Dins de l’establiment, disposareu d’una paperera amb obertura de pedal per si heu de llençar algun element en aquell moment.


137. Els establiments estaran especialment nets?
Sí. Són obligatòries la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes, mostrador, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons...
Hi haurà una neteja obligatòria al final del dia i l’altra es recomana fer-la al migdia, aprofitant per fer una pausa.
Tots els espais comuns de clients i també de persones treballadores han d’estar desinfectats. Es podrà desinfectar amb lleixiu diluït en aigua en proporció 1:50 o amb desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També cal garantir la ventilació
adequada de l’establiment. A més, la roba de les persones treballadores s’haurà de desinfectar diàriament.


138. I les persones que treballen a l’establiment, tindran mesures de seguretat especials?
Sí, els propietaris han de facilitar a les persones treballadores equips de protecció individual adequats i gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat per netejar-se les mans o, si no és possible, aigua i sabó. També els hauran de
facilitar mascaretes si no es pot garantir la distància de seguretat de 2 metres entre persona treballadora i client o entre persones treballadores.
No han d’anar a treballar si es troben malament, tenen diagnosticada la malaltia o estan en aïllament.


139. Als establiments que ja obrien, canviaran les mesures de seguretat?
 Als establiments que ja podien obrir (alimentació, productes de primera necessitat i farmàcies) s’han d’aplicar les mateixes mesures de seguretat per a clients i persones treballadores que en el cas dels establiments que reobren després del tancament al
públic.


140. Puc tocar els productes?
No, els productes només els pot manipular el comerciant. Els establiments d’alimentació es regeixen per les normes aplicades fins ara i es poden tocar els productes amb els guants que ha de facilitar el comerciant.


141. Puc fer servir productes de prova?
No, no està permès.


142. Puc demanar per anar al vàter a la botiga o local?
Només excepcionalment. El comerciant ha de desinfectar l’espai immediatament després que s’hagi fet servir.


143. Puc emprovar-me roba a la botiga?
Sí, podeu fer servir els emprovadors de forma individual. Després de cada ús individual, el comerciant ha de netejar i desinfectar l’emprovador.
Si no s’adquireix la peça de roba, el comerciant l’ha d’higienitzar abans de posar-la a disposició d’un altre client.


144. Poden obrir els mercats municipals?
Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals ja podien funcionar i poden obrir les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, i d’altres de primera necessitat. Ara també la resta de parades d’altres productes.


145. Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?
Sí, poden obrir, prioritzant les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.


146. Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals, no sedentaris?
Pel que fa a les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal i d’altres de primera necessitat, es considera que formen part de l’autorització prèvia. Per a la resta de parades d’altres productes, l’ajuntament pot autoritzar-les amb la limitació del 25% de les parades habituals o autoritzades. L’afluència a l’espai del mercat setmanal ha de ser inferior a un terç de l’aforament habitual/total. Alternativament, es pot incrementar la superfície habilitada per al mercat setmanal, per assolir un efecte
equivalent a aquesta limitació d’un terç de l’aforament.
La distància entre les parades del mercat setmanal no sedentari a la via pública amb els vianants ha de ser de dos metres en tot  moment. Caldrà assenyalar de forma clara la distància de seguretat de 2 metres entre persones, amb marques, senyals o cartells.
S’ha de donar preferència als productes alimentaris i de primera necessitat, i procurar garantir la no manipulació per part dels consumidors dels productes comercialitzats.

 


Restauració i hostaleria


147. Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden obrir al públic?
Sí, poden acceptar comandes, que hauran de recollir els clients, o bé fer entrega a domicili. En cap cas es pot consumir dins del local.


148. Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden vendre menjar i beguda?
Només per emportar.


149. Les comandes es poden fer al mateix establiment?
No. El client les ha de fer per telèfon o per internet.


150. Com han de fer les entregues les persones encarregades de l’establiment d’hostaleria?
L’establiment ha de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els clients recullin les comandes i efectuïn el pagament. Cal preveure la separació física de 2 metres o, en el cas que no sigui possible, mitjançant mampares o mostradors de
separació.


151. I si és un establiment ja habilitat perquè el client faci la comanda i reculli el menjar / les begudes des del seu vehicle?
En aquest cas, tant l’encàrrec com la recollida de la comanda es pot fer mitjançant aquest servei.


152. Puc anar fins a l’establiment d’hostaleria i restauració per fer una comanda personalment?
No. Les comandes només es podran fer per telèfon o per internet tant per a l’entrega a domicili com per a la recollida. En el cas de fer la comanda per recollir-la a l’establiment, caldrà que ens indiquin l’hora de recollida. Es recomana ser puntual tant en la recollida com en l’entrega, per evitar possibles cues de clients.
Sí que es pot en el cas dels establiments que tinguin habilitada la comanda i la recollida des del vehicle del client.


153. Els treballadors han de disposar d’algun equipament especial?
El titular de l’activitat ha de garantir que tots els treballadors tinguin a la seva disposició com a mínim mascaretes i gel hidroalcohòlic o sabó per a un rentat de mans complet.
També ha de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i altres d’específiques per a la prevenció de la COVID-19.


154. I, per als clients, hi ha d’haver alguna mesura d’higiene?
L’establiment ha de tenir un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients.


155. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?
Sí, com a servei essencial, qualsevol botiga de venda d’aliments, inclosos els preparats.


156. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i l’arribada de productes bàsics es coordina amb les plataformes de distribució.


157. Pot obrir el restaurant o la cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?
No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.


158. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.


159. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.


160. Poden obrir els planters d’horta?
Sí, per la part d’horta que forma part de la cadena agroalimentària, inclosos els casos d’horts particulars per a l’abastiment propi o subsistència.

 


Treball, serveis i altres


161. Quines activitats laborals i treballs estan restringits o no permesos?
Amb caràcter general, els que suposen l’obertura comercial al públic d’establiments de més de 400 m2 d’exposició i venda i els centres comercials.


162. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?
Es continua fomentant el teletreball sempre que sigui possible.
Si no és possible, als centres de treball la separació entre persones treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser de dos metres. Si no es pot mantenir aquesta distància, s’hauran d’habilitar equips de protecció com ara mascaretes o barreres. Caldrà establir sistemes organitzatius de torns i condicions de treball per garantir poder mantenir les distàncies de seguretat i per reduir la coincidència massiva de persones treballadores. Els titulars de les activitats han de posar a disposició de les persones treballadores, de forma permanent, gels hidroalcohòlics o desinfectants. No es podrà fitxar amb sistema d’empremta dactilar o es s’haurà de fer amb desinfecció després de cada ús individual.
Caldrà desinfectar de forma freqüent els espais de treball, sobretot els comuns i les superfícies, amb lleixiu en aigua proporció 1:50 o desinfectants amb acció viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
També cal garantir la ventilació adequada de l’establiment.
L’ocupació màxima dels lavabos pels clients serà d’una persona (excepte necessitat d’assistència). S’hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia.
A més, la roba de les persones treballadores s’haurà de desinfectar diàriament.
Caldrà fomentar els mètodes de pagament telemàtic.
Els treballadors amb símptomes s’hauran de posar en contacte amb Salut i amb el seu servei de prevenció de riscos laborals i marxar del seu lloc físic de treball.


163. Poden continuar les obres?
Es permeten únicament aquelles obres en què, pel tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de delimitació dels espais i recorreguts de circulació no hi hagi interferències amb les persones no relacionades amb l’activitat de
l’obra. En el cas de locals, habitatges o altres zones de l’edifici que estiguin delimitades, però no habitades, i en aquelles sense accés per als residents de l’edifici, es poden continuar les obres sempre que es mantinguin les mesures per evitar el contacte entre
els treballadors i els veïns de l’immoble. L’entrada i la sortida dels locals i habitatges s’han de produir a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.
També està permès l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici per fer-hi les operacions puntuals i indispensables de connexió a les xarxes de serveis de l’edifici, així com les reparacions urgents d’instal·lacions i averies, i la vigilància.
Les obres a la via pública estan permeses.


164. Estan oberts els centres i serveis on es presten serveis socials?
Es garanteix la prestació efectiva de tots els serveis socials recollits al catàleg de referència dels serveis socials. Cal prioritzar que els serveis i prestacions es facin per via telemàtica, reservant l’atenció presencial per a aquells casos que sigui imprescindible.
Està garantida la disponibilitat d'accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció precoç i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.
S’hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.


165. Estan obertes les escoles?
Està permesa l’obertura de les escoles per a la desinfecció i condicionament dels centres i per dur a terme tasques administratives.
S’hauran de complir les condicions que estableix l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

166. Estan oberts els centres i laboratoris universitaris?
Està permesa l’obertura dels centres universitaris per a la desinfecció i condicionament dels centres i per dur a terme tasques administratives inajornables.
Està permesa l’obertura de laboratoris universitaris per dur-hi a terme tasques d’investigació que li son pròpies.
S’hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.


167. Poden obrir les instal·lacions cientificotècniques?
Poden reiniciar l’activitat totes les entitats, públiques i privades, que desenvolupin o donin suport a activitats d’investigació científica i tècnica i que desenvolupin o innovin en els camps de l’economia i de la societat.
S’hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.


168. Es poden celebrar seminaris i congressos científics o innovadors?
Està permesa la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris dins l’àmbit de la investigació científica i tècnica, desenvolupament i innovació. Es limiten a 30 assistents.
S’hauran de complir les condicions que s’estableixen a l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.


169. S’han accelerat els tràmits per defuncions?
Sí, s’ha previst poder practicar l’enterrament, la incineració o la donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre que no sigui contrari a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.


170. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?
Sí.


171. Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles,
gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, assegurances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris),
escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.


172. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?
Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord amb les mesures preventives de seguretat que estableix
Salut.


173. Està permesa la recollida dels aliments que es puguin fer malbé?
Sí, es permet als ajuntaments organitzar la recollida d’aliments quan hi hagi risc que es facin malbé (per exemple, el que es disposi a escoles municipals), per tal d’evitar el malbaratament i alhora amb l’objectiu d’abastir els col·lectius més vulnerables a través
de bancs d’aliments o similars. Es farà sempre amb el vistiplau de l’activitat corresponent i respectant les mesures de prevenció establertes per l’autoritat per a la COVID-19 i per a la manipulació d’aliments.


174. Puc beure o agafar aigua d’una font pública?
Atès que són instal·lacions on pot hi haver més contacte amb les mans o la boca, es recomana no utilitzar-les. Si s’han de fer servir, cal netejar-se les mans convenientment abans i després d’utilitzar la font i evitar que la boca toqui l’aixeta. En el cas d’omplir ampolles, no han de tocar l’aixeta de la font. Es recomana als municipis, quan sigui possible, deixar les fonts sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi l’accés.


175. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?
Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.


176. Si soc víctima de violència masclista o domèstica, puc sortir del meu domicili?
Sí, en cas de situació de violència masclista podeu sortir del seu confinament per anar a denunciar-ho a un servei d’acolliment d’emergència, a una comissaria de policia o al jutjat. També podeu fer servir el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones o bé trucar al telèfon d’emergències 112. En el cas que necessiteu assessorament i informació durant la situació de confinament domiciliari, podeu adreçar les vostres consultes a mossos.atenciovictimes@gencat.cat.


177. Està previst facilitar mascaretes als ciutadans?
Està previst facilitar-ne a través de les farmàcies amb la targeta sanitària (previst a partir del dilluns 20 d’abril). El dimarts 14 i el dimecres 15 d’abril es van facilitar mascaretes en els principals nodes de transport públic a les persones que es desplaçaven per motiu de la seva activitat laboral i ho necessitaven. És imprescindible evitar acudir massivament a recollir mascaretes a qualsevol d’aquests punts de distribució.
Des del 4 de maig, és obligatori utilitzar mascareta al transport públic. S’han repartit mascaretes als principals nodes de comunicació del territori, així com a tots els municipis de més de 10.000 habitants.


178. Quins són els grups de més risc?
Salut indica que els grups de més risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, les cardíaques o les pulmonars, la diabetis o els problemes en el sistema immunològic.


179. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?
Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.


180. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?
D’informació, el 012; per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.


Informació relacionada


Data de modificació: 09/06/2020 09:09:05