Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

06:04  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

S'OBRE UNA LÍNIA D'AJUTS A LES PERSONES ARRENDATÀRIES AMB PROBLEMES PEL COVID-19

  • Instituto de Crédito Oficial

    Instituto de Crédito Oficial

5/5/2020

Des del dia 1 de maig està oberta una línia d'avals i ajuts a préstecs, amb cobertura a tot l'Estat, a fi que les entitats financeres puguin oferir microcrèdits a llars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i tinguin dificultats per afrontar el pagament de les rendes de lloguer de l'habitatge habitual.

Aquesta concessió dels préstecs avalats i subvencionats per l'Estat són perquè les persones arrendatàries que es trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de la COVID-19 puguin afrontar les despeses de lloguer del seu habitatge habitual.

Els préstecs han de ser sol·licitats per la part arrendatària a l'entitat de crèdit abans del 30 de setembre de 2020, i han de ser formalitzats abans del 31 d'octubre de 2020. No obstant aquest termini pot ser ampliat per mitjà d'una Ordre Ministerial.

L'import màxim d'aquest préstec pot ser fins al 100% de l'import de sis mensualitats, amb un topall màxim de 5.400 € i de 900 € mensuals. Aquestes sis mensualitats poden incloure les generades entre l'1 d'abril de 2020 i els sis mesos posteriors a la signatura del contracte del préstec.

El termini d'amortització és de fins a sis anys, amb una carència de 6 mesos, tot i que un cop transcorreguts els 3 primers anys, es pot prorrogar per un termini addicional de 4 anys, sempre que es compleixin els requisits. L'ICO bonificarà el 100 % els interessos i despeses de les operacions del préstec formalitzat.

 

Per a més informació:


Informació relacionada


Data de modificació: 09/06/2020 09:39:13