Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

04:47  |  04/02/2023

Data i hora oficial

El temps

ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI TELEMÀTIC DEL 30 D'ABRIL DE 2020

 • Ajuntament de Montmeló 2020

  Ajuntament de Montmeló 2020

30/4/2020

La sessió Extraordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 30 d'abril de 2020, a les 18 hores (segona convocatòria a les 18.30 hores), comptarà amb el següent ordre del dia: 

 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 1.-  MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS
 • 2.-  MODIFICACIÓ DEL REPRESENTANT EN L'ÒRGAN COL·LEGIAT DE L'ENTITAT SUPRAMUNICIPAL XARXA LOCAL DE CONSUM
 • 3.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DE LA MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL DERIVATS DEL PACTE ENTRE PSC-CP I ERC-AM
 • 4.-  DONAR COMPTE DE LES MESURES ADOPTADES PER LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISIS SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19.
 • 5.-  APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE DETERMINATS EXPEDIENTS SENSE L'APLICACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 6.-  APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 01/2020
 • 7.-  APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 1 I 27
 • 8.-  DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020
 • 9.-  DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2019, DE L'AJUNTAMENT I DE L'ORGANISME AUTÒNOM "RESIDÈNCIA CAN DOTRAS"

 

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

 • 10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

 

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics de conformitat amb l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la D.F. segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en concordança a les previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret de data 14 d'abril de 2020 pel qual l'Ajuntament s'adhereix al servei de videoconferència de LOCALRETMEET.

 

Donada l’excepcionalitat del moment i la situació de confinament, les preguntes no caldrà presentar-les per registre sinó que hauran de ser enviades per correu electrònic a ajuntament@montmelo.cat abans de dimarts 28 d’abril.

 

El ple es podrà visualitzar en directe mitjançant el canal de Youtube de l'Ajuntament de Montmeló

 

 


Informació relacionada


Data de modificació: 09/06/2020 09:56:19