Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

06:15  |  23/04/2021

Data i hora oficial

El temps

L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PREN MESURES EN RESPOSTA A LA CRISI SANITÀRIA I ECONÒMICA

  • Decret relatiu a mesures econòmiques

    Decret relatiu a mesures econòmiques

25/3/2020

L'Ajuntament de Montmeló ha aprovat una resolució, pactada i acordada entre totes les forces polítiques que conformen el Ple, per tal d'actuar davant les afectacions que la crisi del COVID-19 originarà, i així preveure amb antelació els efectes en l'àmbit econòmic i social.

 

Aquestes previsions s'hauran d'adaptar amb l'evolució de les circumstàncies, però constitueixen un primer paquet de mesures locals de resposta a l'impacte de la crisi sanitària.

El conjunt de mesures estan dividides en dos grans blocs: les mesures a l'impacte en l'activitat econòmica, sobre el teixit comercial i empresarial de Montmeló i, mesures d'àmbit familiar, per tal d'ajudar les famílies més vulnerables i que es vegin més perjudicades per la crisi del coronavirus.

Dins el primer bloc de mesures sobre l'activitat econòmica local, l'Ajuntament efectuarà una avaluació de la situació i afectacions sobre l'àmbit de les activitats econòmiques locals per tal de realitzar reduccions o retorns en les taxes dels serveis municipals als establiments comercials, d'hostaleria i de restauració que han hagut de tancar les seves portes per motiu de l'estat d'alerta: taxes de clavegueram, escombraries, guals, ocupació de via pública per terrasses, ocupació de via pública (mercat no sedentari, excepte alimentació, guinguetes i quioscs, etc.)

 

També s'estudiarà l'avançament del pagament de factures d'autònoms i petits i mitjans comerços per tal de dotar-los de liquiditat com més aviat millor. Així mateix, s'estudiaran subvenció o ajuts, amb caràcter extraordinari, pels esmentats establiments comercials, d'hostaleria i de restauració, així com els empresaris individuals o persones jurídiques obligats a suspendre les seves activitats.

 
Pel que fa al bloc de mesures en l'àmbit de l'economia familiar, s'anul·laran tots els rebuts i càrregues per tarifes, taxes o preus públics de serveis municipals que han estat suspesos o tancats, i en el seu cas, la devolució dels imports cobrats: Escola Municipal de Música, Centre de Dia de Can Dotras, tallers de la Torreta i Casal de la Gent Gran o activitats dirigides del pavelló municipal.

S'estudiarà, amb l'Organisme de Gestió Tributària, el fraccionament fins a 6 pagaments les quotes d'IBI dels ciutadans que així ho sol·licitin, així com la bonificació sobre l'import de l'Impost sobre béns Immobles, per a aquelles persones propietàries que acreditin trobar-se en situació d'atur o de reducció d'ingressos a causa la crisi, provocada per la declaració de l'estat d'alarma.

També es realitzaran modificacions en els serveis de casal d'estiu i cursets de natació de les piscines d'estiu, i s'estudiaran una ampliació dels crèdits pressupostaris destinats a convocatòries de l'any 2020 d'ajuts per lloguer i altres de caràcter social, i si fos necessari, la realització de convocatòries extraordinàries.

Per últim recordar que tal com ja s'havia anunciat, s'ajornarà el pagament de la taxa de subministrament d'aigua corresponent al 1r trimestre de 2020 fins al dia 1 de juny, amb la possibilitat d'implementar possibles mesures en el rebut del 2n trimestre, d'acord amb l'evolució de l'estat d'alarma.Data de modificació: 09/06/2020 10:27:02