Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

06:52  |  01/10/2022

Data i hora oficial

El temps

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 A CATALUNYA (v 200320)

  • Restriccions d'activitats pel COVID-19

    Restriccions d'activitats pel COVID-19

20/3/2020

Versió 20/03/2020 13.00h. 


Sobre mobilitat


1. Em puc moure dins del meu municipi?
La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada.


A més, es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, on hi ha controls per no entrar-hi ni sortir-ne, excepte els serveis essencials


2. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?
No, perquè es manté el confinament a aquests municipis. Sí poden entrar i sortir les mercaderies i els serveis essencials en aquests municipis.


3. Puc entrar i sortir a la resta de municipis?
Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.


4. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?
No existeix aquest document hores d’ara


5. Puc anar a la meva segona residència?
No està permès.


6. Puc anar a la meva segona residència si la meva parella té la residència habitual?
Només pot anar qui tingui la residència habitual


7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop com allunyada del meu domicili?
Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor. No està permesa l’entrada o sortida en el cas dels municipis on hi ha decretat confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí). Els jutjats de família de la ciutat de Barcelona han acordat la unificació de  criteri per tal que el menor continuï amb el tutor que tingui actualment la tutela mentre duri l’estat d’alarma.


8. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?
Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.


9. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat / TEA que requereix sortir al carrer. Puc?
Si és imprescindible fer-ho per prescripció de professional sanitari o social, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional.


10. La gent pot sortir al carrer i comprar?
Només per les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà la mínima i imprescindible per realitzar la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.


11. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres.
També per a la recollida de menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors, inclòs el règim de custòdia compartida o similar.


12. Puc visitar els meus familiars dependents?
Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic.


13. Soc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.


14. Puc portar els infants al parc?
No


15. Puc deixar els mes fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?
Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.


16. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la per elles mateixes?
Sí, però quan l’hi porteu, no hi pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.


17. Puc baixar les escombraries?
Sí.


18. Puc baixar les escombraries del meu veí?
Sí, però sense tenir-hi contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.


19. Perquè no puc anar a veure els avis i passar la tarda amb ells?
Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic), però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.


20. Podem estar als espais comunitaris de l'edifici on vivim?
No, atès que és un espai privat d’ús públic.


21. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?
Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No es pot fer ús per a esbarjo, inclòs l’ús individual.


22. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?
Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.


23. Puc treure a passejar la meva mascota?
De forma individual cada persona


24. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?
Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.

25. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?
Sí està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.


26. Puc quedar amb gent al carrer?
No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites que no inclou les trobades.


27. Es pot anar a la platja?
No perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública


28. Es pot anar a parcs o al bosc?
No perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública


29. Puc anar a l’hort?
No en el cas d’un hort a segona residència o similar. Només si és la vostra activitat professional.


30. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?
Sempre de forma individual


31. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?
En vehicles particulars poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya a una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen activitat al mateix centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona a la que porta no pot conduir per les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies.
També està permès que un conductor porti al vehicle particular a persones grans, menors, dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de les condicions abans descrites, i evidentment cal respectar la capacitat màxima del vehicle.


32. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?
Els vehicles professionals o d’empresa en activitat laboral inclòs el desplaçament al centre de treball, no hi ha restriccions. Sí es recomana que l’ocupació sigui la mínima possible intentant que hi hagi separació entre els ocupants dels seients (posteriors o del davanter si és furgoneta amb tres places davanteres). Es comprovarà que el vehicle està a nom de l’empresa o autònom


33. Poden circular motocicletes i bicicletes?
Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.


34. I dins de taxis?
Individualment excepte acompanyar a persona discapacitada, menor o gran sense autonomia


35. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?
No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en espai públic. Sí està previst per a acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).


36. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?
Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (no es caduquen els tràmits durant aquests dies)


37. Podem compartir cotxe per anar al metge?
Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades


38. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?

Sí en el marc de la seva activitat laboral


39. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat? Es pot denunciar?
Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.


40. Es pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?
Sí, en cas de que circuli i no sigui per una de les causes que es permeten o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat


41. Puc anar a sales de vetlla al tanatori o al cementeri?
Sí, respectant les mesures previstes per evitar aglomeracions i mantenint les distàncies. No es permet en cas que el difunt sigui a causa de la COVID-19.


42. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.


43. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents.


44. Funciona el transport públic?
Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament en el gestor del servei.


45. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?
Consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles pels tràmits administratius)


46. He de canviar de pis i fer mudança. Puc?
Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.


47. Puc anar a donar sang?
Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.


48. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?
S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.


49. I en el cas del carnet de conduir?
També han quedat suspesos els terminis de caducitat en el cas del carnet de conduir.


50. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?
Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.

 


Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?


51. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars
Sí, com a servei essencial


52. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

53. Puc anar a bars i restaurants?
Estan obligats a tancar


54. Puc anar al cine o teatre?
Estan obligats a tancar


55. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?
Estan obligats a tancartots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius


56. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?
Estan obligats a tancar


57. Estan oberts els hotels?
S’ha decretat el seu tancament en el termini màxim de 7 dies a partir del dia 19 de març. El tancament no afecta als usos extraordinaris en motiu de l’emergència del COVID19 o d’altres que estiguin realitzant les administracions públiques (acollida vulnerables, etc).


58. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?
Aplica el mateix criteri que per als hotels


59. I les persones que estiguin hostejades de manera estable i de temporada?
Poden continuar hostatjats només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permeti desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.


60. Els centres comercials estaran oberts?
Estan obligats a tancar


61. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?
Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o
correspondència, tintoreries i bugaderies


62. Clíniques veterinàries?
La seva obertura està específicament prevista i autoritzada


63. Perruqueries?
L’apertura del local no està permesa. Sí està permès el servei a domicili.


64. Ferreteries?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes pels locals minoristes


65. Botigues de recanvis?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.


66. Immobiliàries i altres similars?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.


67. Notaries
Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent


68. Botigues de cigarretes electròniques?
No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí poden obrir les botigues de tabacs.

69. Botigues de mòbils?
Sí, com a excepció prevista pels locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions)


70. Locutoris?
No perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic


71. Hípiques?
No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que sí poden accedir per l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable


72. Tallers mecànics d’automoció?
Sí, però no poden fer activitat de comerç de béns al detall


73. ITV?
S’ha aplicat el criteri de tancament


74. Empreses de lloguer de vehicles a particulars?
No està permesa l’obertura del local comercial perquè té la consideració d’activitat comercial minorista. S’ha de permetre el retorn de vehicles prèviament llogats.


75. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?
Està permesa l’obertura del local comercial però només per lloguer de vehicles professionals.


76. Llibreries i quioscos?
Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per la venda de premsa i papereria).


77. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?
Només està específicament permesa l’entrega a domicili


78. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.


79. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.


80. Poden continuar les obres a la via pública?
Sí perquè no és una activitat comercial minorista


81. I les protectores d’animals?
Sí, però no es podrà passejar als animals en grups de persones.


82. I el mercat setmanal?
Pot funcionar però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per animals de companyia.


83. Botigues de begudes?


84. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?
Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, pots fer la comanda per aquests mitjans.


85. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?
Sí, per exemple, una fusteria que tingui taller propi, pot treballar si està tancada al públic.


86. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?
No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.


Altres


87. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?
D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació.


88. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?
Contrasta sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenviïs informació que no sigui de fonts oficials i no hagis comprovat prèviament.


89. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?
Sí.


90. Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris,
subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors


91. Quins són els grups de major risc?
Salut indica que els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.


Informació relacionada


Data de modificació: 09/06/2020 10:29:42