Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

07:05  |  04/12/2022

Data i hora oficial

El temps

BAN DE L'ALCALDIA. RESTRICCIONS EN LA MOBILITAT

 • Ban de l'Alcaldia

  Ban de l'Alcaldia

16/3/2020

L’Il·lm Sr. Pere Rodríguez Rodríguez, Alcalde de l’Ajuntament de Montmeló ,

 

INFORMO

 

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, la ciutadania només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

 

 1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
 3. Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
 4. Tornar al lloc de residència habitual.
 5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 6. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
 7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
 8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

 

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

 

Qualsevol altre desplaçament resta prohibit, essent la instrucció el confinament en el domicili.

 

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia i sanció pels agents de l’autoritat.

 

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

 

 

Montmeló, 16 de març de 2020


Informació relacionada


Data de modificació: 09/06/2020 10:31:09