Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

17:25  |  05/12/2022

Data i hora oficial

El temps

FORMAT EL NOU CONSELL DE POBLE DE MONTMELÓ

  • Consell de Poble de Montmeló

    Consell de Poble de Montmeló

28/2/2020

Dijous 20 de febrer a la Sala de la Concòrdia es va realitzar l'acte de constitució del nou plenari del Consell de Poble, que estarà vigent durant l'actual legislatura municipal, fins al 2023.


El Consell de Poble és l'espai de coordinació de tots els actors socials i econòmics del poble i, per tant, es constitueix amb la finalitat de facilitar, fomentar i permetre la participació estable de tots els sectors socials. Així doncs, es concep com un espai de trobada, de reflexió i de participació ciutadana amb una visió global per a la gestió estratègica del municipi, per sobre de les visions acotades que pugui tenir cadascun dels sectors i àmbits.


L'acte de constitució del nou Consell de Poble va servir per explicar el funcionament del màxim òrgan consultiu de l'Ajuntament i per conèixer la composició del Plenari del Consell de Poble de Montmeló que estarà integrat pel President, que és l'alcalde Pere Rodríguez; els Vicepresidents, Maria Jesús Prieto i Marcel Comas; i els Vocals: Antoni Guil, Dídac Santiesteban, Ismael Jimenez i Fina Bassons, a banda d'un regidor portaveu de cada grup municipal, un representant associatiu escollit per cada una de les Comissions de treball sectorials (d'esport i de cooperació), una persona representant de la Unió de Botiguers i Comerciants de Montmeló, representant dels sindicats CCOO i UGT, una persona representant de la unió empresarial UEI - Cerclem, deu persones d'especial rellevància ciutadana segons acord de la Junta de Portaveus i deu persones de la Borsa de Participació Ciutadana.


El Consell de Poble serà el principal òrgan de participació en el municipi i tindrà com a objectiu generar activitat amb processos participatius ciutadans concrets. El consell crearà, impulsarà i coordinarà aquests processos i se'n faran 3 o 4 cada any.


La primera reunió de la comissió permanent es concretarà quina serà l'agenda participativa de Montmeló. Un dels temes que el consistori proposarà a les reunions és com gestionar la recollida de residus per fer-la més sostenible. Les sessions del consell de poble són públiques i tothom pot participar amb veu però sense vot.Data de modificació: 11/03/2020 15:27:38