Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

20:51  |  03/07/2022

Data i hora oficial

El temps

EL SÍNDIC DE GREUGES LLIURA L'INFORME ANUAL DEL 2019

 • Síndic de Greuges de Catalunya

  Síndic de Greuges de Catalunya

 • Entrega de l'Informe del Síndic de Greuges del 2019 a Roger Torrent

  Entrega de l'Informe del Síndic de Greuges del 2019 a Roger Torrent

 • el Síndic a Montmeló

  el Síndic a Montmeló

 • El Síndic a Montmeló

  El Síndic a Montmeló

24/2/2020

El síndic de greuges, ha lliurat l’informe anual de la institució corresponent a l’any 2019. Enguany, les queixes i les actuacions d’ofici entorn de la protecció de drets socials han tornat a constituir el bloc d’actuacions rebudes més nombrós, amb un 32% de les iniciades durant l’any.

 

Tant en l’àmbit de l’educació, fonamentalment per queixes motivades per l’accés a centres i preinscripció, com en l’àmbit de la salut, per llistes d’espera i per qüestions relatives als drets i deures dels pacients, hi ha hagut un augment de queixes respecte de l’any anterior. L’increment més significatiu, però, ha estat el de les situacions d’emergència residencial, sovint amb infants afectats.

 

D’altra banda, les polítiques territorials, que inclouen medi ambient, urbanisme i mobilitat, suposen prop del 30% de les queixes iniciades al Síndic durant 2019. Al seu torn, els drets de persones consumidores representen al voltant del 10% de les queixes i més del 20% de les consultes rebudes durant aquest exercici.

 

A Montmeló, l'any 2019 hi va haver un total de 22 actuacions iniciades pel Síndic de Greuges, de les quals 12 es corresponen a queixes i 10 a consultes. En el seu desplaçament al municipi, el 19 de març, es varen tractar un total de 5 queixes.Àmplia acceptació de les resolucions del Síndic i millora de la satisfacció amb l’actuació del Síndic

De les actuacions finalitzades, s’ha detectat alguna irregularitat en un 49,3% dels casos i, d’aquests, en un 37,7% s’ha solucionat el problema sense que fos necessària una resolució del Síndic.

 

Pel que fa a l’acceptació de les resolucions del Síndic, i seguint la tendència d’anys anteriors, és remarcable que en un 98,7% dels casos en què s’ha detectat una actuació irregular de l’Administració i el Síndic ha recomanat o suggerit mesures, aquestes han estat acceptades totalment o parcial.

 

Un altre fet rellevant que convé destacar és l’eficàcia del Síndic, mesurada en la resolució dels problemes i el compliment de les resolucions que prèviament han estat acceptades totalment o parcial per l’Administració. En aquest sentit, en un 63,7% s’ha resolt el problema o s’han complert les resolucions del Síndic, mentre que en un 36,2% dels casos encara estan en vies d’execució.

 

Pel que fa al grau de satisfacció del servei rebut, un terç de les persones que han respost l’enquesta se senten molt satisfetes o satisfetes. La nota mitjana obtinguda, amb una escala del 0 a 10, ha estat un 6,76 i millora substancialment la de l’any anterior, que era un 6,1.

 

Arran de la implementació de la seu electrònica, és oportú assenyalar que un 65% de les persones usuàries que han respost l’enquesta de satisfacció manifesten que l’han utilitzat, i un 85,2% s’han mostrat satisfetes o molt satisfetes del seu funcionament.


Informació relacionada


Data de modificació: 27/02/2020 13:06:50