Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

16:53  |  05/12/2022

Data i hora oficial

El temps

RESOLUCIONS DEL PLE ORDINARI DEL 25 DE FEBRER DE 2020

 • Ajuntament de Montmeló

  Ajuntament de Montmeló

26/2/2020

Resolucions del Ple Ordinari del 25 de febrer

 

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 28 DE GENER DE 2020. No es vota

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- ADHESIÓ A L'ÀREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DEL TAXI. Aprovat per unanimitat
 • 3.- APROVAR L'INCREMENT DE LES TARIFES URBANES DEL SERVEI D'AUTOTAXI - ANY 2020. Retirat

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA. Regidoria Participació Ciutadana , bon govern i transparència

 • 4.- DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE POBLE 2020 - 2023
  ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA. No es vota
 • 5.- INCREMENT RETRIBUTIU DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ EN APLICACIÓ DEL REAL DECRET-LLEI 2/2020, DE 21 DE GENER DE 2020, PEL QUE S'APROVEN MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN L'ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC. Aprovat per unanimitat

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 6.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA I PLÀNOL DE LA TUC PER INCORPORAR L'ÀMBIT DEL PM01 I PLA DE MILLORA SOTA EL MOLÍ. Aprovat per unanimitat
 • 7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PM01 SOTA EL MOLI
  ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Aprovat per unanimitat

 

Regidoria Biodiversitat

 • 8.- MOCIÓ RECLAMANT LA INVESTIGACIÓ DE LES CAUSES DE L'ABOCAMENT DE RESIDUS TÒXICS AL RIU BESÒS I RECLAMANT MESURES URGENT PER A LA REPARACIÓ DELS DANYS SOFERTS PER L'ESPAI NATURAL DEL BESÒS ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR. Aprovat per unanimitat
 • 9.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA RESIDÈNCIA CAN DOTRAS. Aprovat per unanimitat
 • 10.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE DE DIA CAN DOTRAS. Aprovat per unanimitat


GRUPS MUNICIPALS

 • 11.- MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN A INCLOURE EN EL PRESSUPOST 2020 UNA PARTIDA PER PORTAR A TERME LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE EDUCATIU D’ESTUDIS DE GRAU MIG I SUPERIOR DE LA FAMÍLIA DE LA QUÍMICA A MONTMELÓ. Aprovat per unanimitat
 • 12.- MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. Aprovat per unanimitat

Informació relacionada


Data de modificació: 27/02/2020 13:21:17