Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

06:58  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

CONSTITUCIÓ DEL PLENARI DEL NOU CONSELL DE POBLE

  • Consell de Poble de Montmeló

    Consell de Poble de Montmeló

19/2/2020

Dijous 20 de febrer a la Sala de la Concòrdia es farà l'acte de constitució del nou plenari del Consell de Poble, que estarà vigent durant l’actual legislatura municipal, fins al 2023.

 

El Consell de Poble es l'espai de coordinació de tots els actors socials i econòmics del poble i, per tant, es constitueix amb la finalitat de facilitar, fomentar i permetre la participació estable de tots els sectors socials. Així doncs, es concep com un espai de trobada, de reflexió i de participació ciutadana amb una visió global per a la gestió estratègica del municipi, per sobre de les visions acotades que pugui tenir cadascun dels sectors i àmbits.

 

L'acte servirà per explicar el funcionament del màxim òrgan consultiu de l'Ajuntament i per conèixer la composició del Plenari del Consell de Poble de Montmeló que estarà integrat per el President, que és l'alcalde; els Vicepresidents, que han de ser escollits entre els membres que formen el Plenari; i els Vocals: un regidor portaveu de cada grup municipal, un representant associatiu escollit per cada una de les Comissions de treball sectorials, una persona representant de la Unió de Botiguers i Comerciants de Montmeló, una persona representant dels sindicats, una persona representant de les unions empresarials, vuit persones d'especial rellevància ciutadana segons acord de la Junta de Portaveus i deu persones de la Borsa de Participació Ciutadana.

 

Un cop constituït es tractaran els següents punts inclosos a l’ordre del dia:

  • Proposta nomenament dels membres de la comissió permanent
  • Proposta calendari de reunions
  • Proposta modificació del Reglament del Consell de Poble.
  • Torn obert de paraules


Data de modificació: 19/02/2020 13:57:29