Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

07:11  |  08/08/2022

Data i hora oficial

El temps

RESUM I RESOLUCIONS DEL PLE ORDINARI DEL 30 DE JULIOL DE 2019

 • Ple ordinari del 30 de juliol de 2019

  Ple ordinari del 30 de juliol de 2019

8/8/2019

Els habitatges a la zona de Máximo Mor cada vegada més a prop.

 

En el darrer Ple ordinari de l'Ajuntament, celebrat el dia 30 de juliol passat, es van sotmetre a votació un total de nou punts. Els altres tres punts que completaven l'ordre del dia eren l'aprovació de les actes dels dos plens extraordinaris del mes de juny, donar compte dels informes de morositat i període mig de pagament del primer i segon trimestre de 2019 i donar compte també de les contractacions laborals i nomenaments realitzats pel tràmit d'urgència.

 

Els cinc punts sotmesos a votació de l'Àrea de Presidència, entre els quals destacava l'aprovació de les Festes Locals per a 2020, van ser aprovats per unanimitat de tots els grups polítics que conformen el Ple. Per la seva banda, l'expedient de modificació del Pressupost 2/19 va comptar amb sis vots favorables del PSC i set abstencions de la resta de grups. L'expedient de modificació de delegació de funcions en la Diputació de Barcelona va ser aprovat per unanimitat mentre que el Compte General de l'exercici 2018 va comptar amb els vots a favor  de PSC i ERC, l’abstenció de Fem Montmeló i els vots en contra de Canviem Montmeló.

Però el punt més debatut del ple va estar l'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del PM01 Sota el Molí (zona Máximo Mor) que permetrà el desenvolupament d'habitatges i també del futur centre de formació professional. D’aquesta manera l’antiga fàbrica de Máximo Mor i els terrenys adjacents entre els carrers Primer de Maig i Can Buscarons es convertiran en equipament municipal públic i habitatges Està previst construir 442 habitatges, dels quals un 40% estaran destinats a habitatges socials de protecció oficial. Un projecte que es desenvoluparà en els pròxims 8 anys.

L’oposició va valorar de manera favorable aquesta proposta, amb 12 vots a favor i amb l’única abstenció d’ERC que va demanar seny. Fem Montmeló va manifestar que aquest es un projecte totalment necessari per Montmeló i Canviem Montmeló va proposar a més crear una comissió de seguiment del desenvolupament del sector perquè es compleixin totes les expectatives del projecte en favor del municipi.

 


 

Resolucions del Ple Ordinari del 30 de juliol

 • 1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SEGÜENTS SESSIONS EXTRAORDINÀRIES (15 i 20 DE JUNY DE 2019). No es vota
 • 2.- DESIGNAR EL REPRESENTANT DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS. Aprovat per unanimitat
 • 3.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS ESCOLARS, CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ. Aprovat per unanimitat
 • 4.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS. Aprovat per unanimitat
 • 5.- APROVAR LA XIFRA DE GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS. Aprovat per unanimitat
 • 6.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2020. Aprovat per unanimitat
 • 7.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2/2019. Aprovat per 6 votos a favor (PSC) i 7 abstencions (4 Canviem, 2 Fem, 1 ERC)
 • 8.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Aprovat per unanimitat
 • 9.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2018. Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) 4 vots en contra (Canviem) i 2 abstencions (Fem)
 • 10.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2019. No es vota
 • 11.- DONAR COMPTE AL PLE DE LES CONTRACTACIONS LABORALS I NOMENAMENTS REALITZATS PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA. No es vota

 

 • 12.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L'AMBIT DEL PM01 SOTA EL MOLÍ. Aprovat per 12 vots a favor (& PSC, 4 Canviem, 2 Fem) i 1 abstenció (ERC)


Data de modificació: 26/09/2019 15:11:15