Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

03:22  |  10/12/2022

Data i hora oficial

El temps

ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 20 DE JUNY DE 2019

 • Ple Extraordinari 20 juny 2019

  Ple Extraordinari 20 juny 2019

18/6/2019

la sessió Extraordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 20 de juny de 2019, a les 20:00 hores (segona convocatòria a les 20:30 hores), a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, comptarà amb el següent ordre del dia:


ALCALDIA

 • 1.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I RESPECTIUS PORTAVEUS.
 • 2.- ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DEL PLE.
 • 3.- APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS, RETRIBUCIONS DELS REGIDORS I LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS.
 • 4.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.
 • 5.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DELS CONSELLS RECTORS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS.
 • 6.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS.
 • 7.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS ESCOLARS, CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ.
 • 8.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I MEMBRES QUE LA INTEGREN.
 • 9.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE.
  10.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DETERMINACIÓ DE LES ÀREES I LES DELEGACIONS EFECTUADES PER L'ALCALDE ALS REGIDORS

Informació relacionada


Data de modificació: 22/02/2021 10:22:54