Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

10:11  |  15/04/2021

Data i hora oficial

El temps

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A L'ANY 2019, MIFO LM 2019

  • Oficina Local d'Habitatge de Montmeló

    Oficina Local d'Habitatge de Montmeló

15/4/2019

S’ha publicat la RESOLUCIÓ TES/935/2019, d’11 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019, MIFO LM 2019.

 

El termini de presentació de les sol·licituds comença el 16 d’abril fins al  7 de juny de 2019, ambdós inclosos. Cal destacar que respecte a la convocatòria de l’any 2018 s’han introduït les novetats següents:

 

  • Ingressos computables: declaracions IRPF exercici 2017. Excepcionalment en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any de la convocatòria un canvi significatiu s’admetran els ingressos de l’any 2019 de la unitat de convivència, en cap cas s’accepten ingressos no declarats.
  • L’import mensual del lloguer a la demarcació de Barcelona no pot superar els 750 € (inclosos imports de renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercusió de les obres de millora, l’import de béns immobles-IBI, i la taxa pel servei de recollida d’escombraries). Excepcionalment l’import pot arribar a 900 €/mensuals, només per a casos de famílies nombroses corresponentment acreditades.

 

A tenir en compte respecte a la documentació requerida:

  • Ha d’aportar tots els rebuts de lloguer pagats en el moment de presentar la sol·licitud, i en el rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l’import del lloguer, el concepte i la data.
  • La sol·licitud, el full de transferència bancària i la declaració responsable, si escau,  s’han de formalitzar correctament, han d’anar datats i signats per la persona sol·licitant, i/o l’entitat creditora.
  • Si l’usuari/ària s’ha oposat a la consulta telemàtica caldrà que aporti tota la documentació requerida i enumerada en la sol·licitud. 

 

Per a més informació consulteu la web del Consell Comarcal del Vallès Oriental, http://www.vallesoriental.cat/ o la de l’Agència de l’Habitatge: http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Us remetem adjunts el documents corresponents a la Resolució de la convocatòria, la sol·licitud, la declaració responsable, el full de transferència bancària, i el quadre resum.

 

Per qualsevol dubte ens podeu enviar un correu a la bústia habitatge@montmelo.cat.


Informació relacionada


Data de modificació: 18/04/2019 13:30:46