Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

22:50  |  13/04/2021

Data i hora oficial

El temps

RESUM I RESOLUCIONS DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 14 DE FEBRER DE 2019

  • Ple extraordinari del 14 de febrer de 2019

    Ple extraordinari del 14 de febrer de 2019

15/2/2019

L'ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament celebrada el passat dia 14 de febrer estava conformat per un total de sis punts, un de l'Àrea d'Alcaldia i Seguretat Ciutadana: tres de l'Àrea d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient i dos de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia.

De tots els punts, dos d'ells no se sotmetien a votació: el primer d'ells per a donar compte de la constitució del Grup Municipal Canviem Montmeló-Entesa (CM-E) en substitució del grup ICV-EUiA. L'altre punt per a donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2018. Aquest període mitjà de pagament se situa en els 47 dies, 11 dies menys que el període mitjà del 1r trimestre de 2018.

Els tres punts de l'Àrea d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient van ser aprovats. El punt que afectaven la construcció del futur tanatori i el punt sobre la qualificació del terreny on està ubicada l'actual deixalleria, van ser aprovats per unanimitat. El tercer punt, que recollia una modificació puntual del POUM en relació al carrer Primer de Maig, es va aprovar amb els vots a favor de PSC i ERC i l'abstenció de CM-E.

Per últim, el punt de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia presentat a aprovació, la modificació de pressupost 1/2019 mitjançant la qual mitjançant la qual s'incorporaven els crèdits afectats per inversions amb durada d'execució superior a una anualitat, es va aprovar amb els vots a favor de PSC i les abstencions d'ERC i CM-E.

 


 

Resolucions del Ple extraordinari del 14 de febrer de 2019

 

  • 1. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES PREN CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ - ENTESA (CM-E).  No es vota

 

  • 2. APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DEL PAU1 DEL PLA DE MILLORA URBANA "CARRER PRIMER DE MAIG" PM02. Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (CM-E)
  • 3. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL DE L'ACORD D'APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MP POUM PER CANVIAR QUALIFICACIÓ DE DOS TERRENYS PER POSSIBILITAR CONSTRUCCIÓ D'UN TANATORI DE DATA 26 DE JUNY DE 2018. Aprovat per unanimitat
  • 4. APROVACIÓ TEXT REFÓS MP POUM ÀMBIT PA 17 PER QUALIFICAR UN TERRENY INDUSTRIAL COM EQUIPAMENT SERVEIS URBANS (DEIXALLERIA MUNICIPAL). Aprovat per unanimitat

 

  • 5. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 01/2019. Aprovat per 6 vots a favor (PSC) i 7 abstencions (CM-E i ERC)
  • 6. DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE DE 2018. No es vota

 


 Data de modificació: 01/04/2019 09:09:20