Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

02:20  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

RESUM I RESOLUCIONS DEL PLE ORDINARI DEL 29 DE GENER

  • Ple ordinari de 29 de gener de 2019

    Ple ordinari de 29 de gener de 2019

30/1/2019

El Ple Municipal de Montmeló va aprovar ahir 29 de gener, el pressupost per a l'any 2019 de l'Ajuntament i de l'organisme autònom Residència Can Dotras, amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció dels dos grups de l'oposició

Un pressupost que manté la despesa corrent en xifres similars a les del pressupost anterior, amb 12.041.900 euros, pels 12.377.400 € de 2018. Aquesta reducció prové bàsicament del Capítol II, el que recull les despeses en béns corrents i serveis.


El pressupost contempla l'augment de sous de la plantilla de l'Ajuntament i Can Dotras aprovat pel Govern central. El Capítol I, (Despeses de Personal) conjunt de l'Ajuntament i Can Dotras és de 6.232.850 €, el que representa un 52,81% de les despeses corrents.

Les prioritats del nou pressupost segueixen essent la despesa social i la relativa a la promoció econòmica i a la creació d'ocupació, amb contractacions pròpies mitjançant el programa de Mesures Especials de Foment de l'ocupació o subvencions a empreses que contractin persones usuàries de la Borsa de Treball local.

També destaca la partida dedicada a la implantació del cens de gossos mitjançant un banc d'ADN que ha de permetre corregir actituds incíviques.

El capítol d'Inversions passa dels 2.036.400 € de l'any 2018 a 1.196.100 € per al 2019. Aquestes inversions recullen obres com la segona fase de remodelació de la carretera BV5003 com a principal obra. La resta es dedicarà a obres de mida mitjana o petita, com remodelació i actualització de parcs infantils, zona d'autocaravanes i altres intervencions.

 

El pressupost de Can Dotras per a 2019 és de 804.500 €, mentre a 2018 va ser de 779.100 €

 

Dels cinc punts restants de la sessió ordinària del ple de gener, quatre van ser aprovats per unanimitat i el punt 3 que recollia dues modificacions de les ordenances fiscals per l'exercici 2019, va ser aprovat amb l'abstenció del grup d'Iniciativa.

Per últim, mencionar que el grup ICV-EUiA-E va realitzar un prec al plenari per tal de donar suport a les accions que porta a terme el vaixell Open Arms. El govern municipal no descarta la possibilitat de presentar pròximament una moció consensuada entre tots els grups polítics.

 


 

Resolucions del Ple Ordinari del 29 de gener

  • 1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS DE LASESSIÓ ORDINÀRIA 27 DE NOVEMBRE DE 2018 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 19 DE DESEMBRE DE 2018. Aprovats per unanimitat

 

  • 2.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'ANY 2019 INTEGRAT PEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I CAN DOTRAS, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. Aprovat per 6 vots a favor (PSC) i 7 abstencions (ICV-EUiA-E i ERC)
  • 3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 5 I 10 PER L'EXERCICI 2019. Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV-EUiA-E)
  • 4.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER ALS ANYS 2016-2020. Aprovat per unanimitat
  • 5.- AUTORITZACIONS DE COMPATIBILITAT DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS. Aprovat per unanimitat
  • 6.- APROVAR L'INCREMENT DE LES TARIFES URBANES DEL SERVEI D'AUTOTAXI - ANY 2019. Aprovat per unanimitat

 
Data de modificació: 01/04/2019 09:13:18