Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

10:33  |  28/03/2023

Data i hora oficial

El temps

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL 29 DE GENER DE 2019

 • Ajuntament de Montmeló

  Ajuntament de Montmeló

26/1/2019

Laa la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 29 de gener de 2019, a les 20 hores, a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, comptarà amb el següent ordre del dia:

 

 • 1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:
  • SESSIÓ ORDINÀRIA 27 DE NOVEMBRE DE 2018
  • SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 19 DE DESEMBRE DE 2018

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 • 2.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'ANY 2019 INTEGRAT PEL
 • PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I CAN DOTRAS, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
 • 3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 5 I 10 PER L'EXERCICI 2019
 • 4.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER ALS ANYS 2016-2020
 • 5.- AUTORITZACIONS DE COMPATIBILITAT DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS

 

ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

 • 6.- APROVAR L'INCREMENT DE LES TARIFES URBANES DEL SERVEI D'AUTOTAXI - ANY 2019

 

 • 7.- MOCIONS
 • 8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
 • 9.- PRECS I PREGUNTES

Informació relacionada


Data de modificació: 28/01/2019 15:05:34