Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

15:21  |  16/04/2021

Data i hora oficial

El temps

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE LES PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER DESTINADES A COL·LECTIUS ESPECÍFICS, ANY 2019

 • Oficina Local d'Habitatge de Montmeló

  Oficina Local d'Habitatge de Montmeló

25/1/2019

Ahir 24 de gener de 2019 s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics per a l’any 2019. El termini per presentar la sol·licitud finalitza l’1 de març de 2019 o el 31 d’octubre segons el cas.

 

Oberta la convocatòria de renovació de prestacions de lloguer

Adjunts hi ha els següents arxius:

 • La Resolució de 14 de gener de 2019 per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l’exercici 2019, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • El formulari de sol·licitud (obligatori telèfon mòbil i correu electrònic)
 • La declaració responsable d’ingressos, pels supòsits:
  • ingressos complementaris exercici 2017
  • tots els ingressos de la unitat de convivència són no declarats, en aquest supòsit ha d’anar acompanyat de l’informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic  mediador de les entitats col·laboradores.
  • excepcionalment,  en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun membre de la UC  hagin tingut un canvi important en la situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar.
 • El full de transferència bancària (SEPA).

 

Recordar que:

 • Els ingressos a tenir en compte són els de l’exercici 2017, tret que la situació actual hagi canviat substancialment.
 • El DNI/NIE de la persona sol·licitant ha d’estar vigent.
 • Que la documentació ha d’estar compulsada i/o còpia autèntica, el formulari, el full de transferència bancària, i la declaració responsable, si escau, ha d’estar signat, datat i fer constar la localitat.
 • Tota la informació consta al web de la Generalitat

 

Si voleu tenir una assessorament al respecte cal demanar cita prèvia a:

 • Consell Comarcal del Vallès Oriental: telèfon 93 860 07 00 o al mail habitatge@vallesoriental.cat
 • OAC Ajuntament de Montmeló: telèfon 93 572 00 00 o de manera presencial a l'Oficina Local d'Habitatge, dimarts i dijous, de 12 a 14 h i de 16 a 18.30 h

 

Documentació relacionada:Data de modificació: 31/01/2019 17:35:34