Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

11:59  |  19/09/2020

Data i hora oficial

El temps

LES ORDENANCES FISCALS PER A 2019 CREIXEN PER SOTA DE L'IPC

  • Ingressos i despeses a l'Ajuntament de Montmeló any 2018 - Civio

    Ingressos i despeses a l'Ajuntament de Montmeló any 2018 - Civio

23/11/2018

El sistema fiscal, en contraposició a les polítiques neoliberals que ho deixen tot en les mans del mercat, és una peça bàsica del model econòmic i social, i la garantia d'una millor redistribució de la riquesa i del manteniment i potenciació de les polítiques socials.

 

L'aprovació de les Ordenances fiscals municipals al Ple del mes d'octubre és el primer i més decisiu, pas per a l'elaboració del Pressupost municipal de l'any vinent doncs la recaptació per impostos, taxes i preus públics representa un 74% dels ingressos corrents de l'Ajuntament.

 

L'adequació d'aquestes ordenances demana prudència per tal de no augmentar la pressió fiscal als ciutadans al mateix temps que exigeix un rigor que ha de fer possible mantenir el màxim d'equitat i fer una distribució justa perquè tothom pugui accedir a tots els serveis municipals.També s'ha de tenir en compte el manteniment de l'equilibri entre ingressos i despeses per tal d'acomplir a les ràtios d'estabilitat pressupostària exigides per l'Administració de l'estat. Altre objectiu important és la potenciació de tots els serveis municipals, amb el màxim possible de bonificacions i subvencions per a totes aquelles famílies que pitjor ho passen.

 

Tenint en compte aquests factors,  les Ordenances fiscals de l'any 2019 han estat aprovades amb un increment del 2%, percentatge inferior a l'IPC interanual del mes de setembre, que era del 2,2%, i amb tota seguretat inferior al 2,5% que es preveu per a finals de 2018. De les trenta-tres ordenances fiscals en vigor, vint-i-quatre experimenten aquest creixement. De les nou restants, sis no es modifiquen, dues veuen revisades a la baixa algunes tarifes i una, la que regula l'IBI, segueix amb els increments marcats per la revisió cadastral de l'any 2013.

 

Cal destacar que els criteris per a l'aplicació de les bonificacions i les subvencions sobre els impostos i les taxes municipals segueixen vinculats al càlcul de la renda personal amb paràmetres que tenen com a referència el salari mínim interprofessional i vinculant-les també als rendiments del capital mobiliari (interessos bancaris) i immobiliari (rendiments d'inversions, lloguers, etc.) que es manté en els 10 € anuals però que ha vist modificat el seu redactat per tal de donar solucions a situacions puntuals, com ara els rendiments en espècie que fan algunes entitats o fins i tot a la simple retrocessió de comissions bancàriesData de modificació: 04/12/2018 12:12:21