Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

21:58  |  08/02/2023

Data i hora oficial

El temps

RESOLUCIONS DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 24 SE SETEMBRE

 • Ajuntament de Montmeló

  Ajuntament de Montmeló

25/9/2018

Dilluns passat, dia 24 de setembre, es va celebrar el Ple municipal de l’Ajuntament de Montmeló; un Ple que va tenir caràcter d’extraordinari pel canvi de data del Ple ordinari de setembre, previst per al dia 25. L’ordre del dia del Ple tenia sis punts a més de tres mocions presentades pel Grup Municipal del PSC.

 

Dels sis punts, quatre van ser aprovats per unanimitat. El primer d’aquests punts aprovats per unanimitat, consistia en l’aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental amb motiu de l’adscripció d’aquest ens al Consell Comarcal.

 

El segon punt aprovat també per unanimitat tractava de la correcció d’un error material en l’acord d'aprovació de modificació puntual del POUM. Aquesta correcció consistia en afegir la paraula “Ambito”  al nom comercial FCC.

 

El tercer dels punts que va merèixer la unanimitat dels grups polítics que componen el Ple va ser l’autorització per a ocupar amb ús privatiu i caràcter excepcional la vorera davant un edifici plurifamiliar per tal de facilitar l’accessibilitat al mateix. En aquest punt el grup d ‘ICV-EUiA va preguntar si hi havia algun projecte que tingués en compte situacions com l’aprovada o altre com la col·locació d’ascensors exteriors. L’alcalde va contestar que són les necessitats i plantejaments dels ciutadans en cada situació les que s’han d’anar estudiant i autoritzant de manera individual, donat que no hi ha dos casos iguals.

 

El darrer punt aprovat de forma unànime va ser la sol·licitud de pròrroga del Conveni entre el departament de Treball, Afers  Socials i Familiars de la Generalitat de Catalunya i l’Organisme Autònim Residència Can Dotras. El Grup d’ICV-EUiA va recordar la necessitat d’ampliar la Residència i l’alcalde va fer esment al projecte d’ampliació que es va fer l’any 2014 i que està pendent d’execució perquè la Generalitat no ofereix places públiques per a les Residències.

 

El punt 4t del Ple era la modificació de pressupost número 2/2018 i en ell es va registrar el vot a favor del Grup del PSC, l’abstenció d’ERC i el vot en contra del grup d’ICV-EUiA; vot en contra basat en el vot contrari del seu dia als Pressupostos municipals.

 

El mateix vot en contra va manifestar el grup d’ICV-EUiA en la votació del punt cinquè del Ple, consistent en l’aprovació del Compte General de 2018, un Compte general que inclou la liquidació pressupostària així com totes aquelles dades, com ara els ratis d’estabilitat de la despesa, que conformen els compte municipals. Aquests comptes no han rebut cap reclamació ni al·legació en el període d’exposició ni tampoc a la Comissió Especial de Comptes.

 

De les tres mocions, dues van comptar amb el vot unànime de tots els Grups. Van ser la que feia referència a la gratuïtat dels llibres de text i la que vol promoure accions que portin a l’accés als habitatges amb preus de lloguer justos i estables.

 

A la tercera moció, la que feia referència al 23-S, Dia Internacional contra ’explotació sexual i el tràfic de persones, van votar a favor el PSC i ERC mentre que ICV-EUiA es va abstenir a causa d’alguna discrepància en algun punt de la moció.

 

 

ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

 • 1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL. Aprovat per unanimitat.

 

ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 • 2. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL ACORD D'APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE L'ÀMBIT DEL PA17 PER QUALIFICAR UN TERRENY INDUSTRIAL COM A EQUIPAMENT DE SERVEIS URBANS (DEIXALLERIA). Aprovat per unanimitat.
 • 3. AUTORITZACIÓ PER OCUPAR AMB ÚS PRIVATIU I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL LA VORERA DAVANT DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR DEL CARRER DR. ROBERT, NÚM. 47. Aprovat per unanimitat.

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 • 4. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Aprovat per 6 vots a favors (PSC), 5 vots en contra (ICV-EUiA-E) i 1 abstenció (ERC)
 • 5. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2017. Aprovat per 7 vots a favors (PSC i ERC) i 5 vots en contra (ICV-EUiA-E)

 

ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

 • 6. SOL·LICITUD DE PRORROGA CONVENI PER A L'ANY 2019 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES  DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS. Aprovat per unanimitat.

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP)

 • 7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER DEMANAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT. Aprovat per unanimitat.
 • 8. MOCIÓ 23S, DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL TRÀFIC DE PERSONES. Aprovat per 7 vots a favors (PSC i ERC) i 5 abstencions (ICV-EUiA-E)
 • 9. MOCIÓ PER ACCEDIR ALS HABITATGES AMB PREUS DE LLOGUER JUSTOS I ESTABLES. Aprovat per unanimitat.


Data de modificació: 27/09/2018 18:16:28