Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

10:49  |  28/03/2023

Data i hora oficial

El temps

RESOLUCIONS DEL PLE ORDINARI DEL 26 DE JUNY

 • Ple Ordinari del 26 de juny de 2018

  Ple Ordinari del 26 de juny de 2018

28/6/2018

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, del 26 de juny de 2018, va pendre les següents resolucions:

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 29 DE MAIG DE 2018. No es vota

 

ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

 • 2.- APROVAR LA XIFRA DE GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 1 DE GENER DE 2018. Aprovada per unanimitat

 

ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 • 3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L'ÀMBIT DEL PA17 PER QUALIFICAR UN TERRENY INDUSTRIAL COM A EQUIPAMENT DE SERVEIS URBANS (DEIXALLERIA MUNICIPAL). Aprovada per unanimitat
 • 4.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE LES FINQUES ZONA 8B4, TERCIARI I DOTACIONS PRIVADES, ZONA D'ESTABLIMENTS ESPECIALS SECTOR INDUSTRIAL CIRCUIT. Aprovada per 7 vots a favor (PSC iERC) i 5 abstencions (ICV-EUiA-E)
 • 5.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL PER CANVIAR LA QUALIFICACIÓ DE DOS TERRENYS PER POSSIBILITAR LA CONSTRUCCIÓ D'UN TANATORI. Aprovada per unanimitat
 • 6.- AUTORITZACIÓ PER OCUPAR AMB ÚS PRIVATIU I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL LA VORERA DAVANT DEL CARRER BALMES, NÚM. 16. Aprovat per unanimitat

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 • 7.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. Aprovada per 6 vots a favor (PSC), 5 vots en contra (ICV-EUiA-E) i 1 abstenció (ERC)
 • 8 APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 2018. Aprovada per 6 vots a favor (PSC), 5 vots en contra (ICV-EUiA-E) i 1 abstenció (ERC)

 

MOCIONS D'URGÈNCIA

 • 9.- MOCIÓ DE REBUIG A LA LLIBERTAT CONDICIONAL DELS MEMBRES DE "LA MANADA". Aprovada per unanimitat
 • 10.-APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS 2019. Aprovat per unanimitat

 Data de modificació: 12/07/2018 13:31:06