Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

19:42  |  23/03/2023

Data i hora oficial

El temps

RESOLUCIONS DEL PLE ORDINARI DEL 30 DE GENER

 • Ple ordinari del 30 de gener de 2018

  Ple ordinari del 30 de gener de 2018

31/1/2018

A la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es va realitzar el passar dimarts 30 de gener de 2018, a les 20 hores, a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, es van pendre les següents resolucions:

 

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 19 DE DESEMBRE DE 2017. No es vota

 

ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

 • 2.- APROVACIÓ DEL PLA DE COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ. Es retira


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 • 3.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL TEXT REFÓS DE LA TUC DE MONTMELÓ INCORPORANT LES PRESCRIPCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ. Aprovada per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV-EUiA-E)


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 • 4.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ. Aprovada per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV-EUiA-E)
 • 5.- APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018. Aprovada per unanimitat
 • 6.- DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MITJA DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE DE 2017. No es vota


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP)

 • 7.- MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER EXIGIR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL. Aprovada per unanimitat

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT D'INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

 • 8.- MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE LES PERSONES PENSIONISTES I JUBILADES. Aprovada per unanimitat

 

 Data de modificació: 08/02/2018 12:08:19