Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

06:39  |  01/07/2022

Data i hora oficial

El temps

MONTMELÓ APROVA EL PLA ECONÒMIC 2017-2018

  • Ple ordinari del 28 de novembre

    Ple ordinari del 28 de novembre

1/12/2017

Al darrer Ple Municipal de Montmeló es van tractar un total de cinc punts de l’Àrea d’Alcaldia i Seguretat Ciutadana, quatre punts de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i dues mocions presentades per tots els grups municipals que conformen el Consistori.

 

D'entre tots aquests punts cal destacar els relatius als que tenen a veure amb la reestructuració del govern local i consistien en donar compte del nomenament dels tinents d’alcalde, de la nova composició de la Junta de Govern local i de la delegació de competències dels regidors. El regidor Lluís Esteban ha assumit les competències en Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, que fins el passat mes d’octubre exercia el regidor d’ERC, Albert Monserrat. En el  darrer punt del bloc  es va aprovar per unanimitat la modificació de les retribucions dels regidors d’acord amb la nova composició del cartipàs municipal.

 

El següent punt de l’ordre del dia tenia la finalitat de prendre coneixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comuns dels termes municipals de Montmeló i Montornès del Vallès, d’acord amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 16 de gener de 2017 que desestimava els recursos presentats pels dos municipis , tot avalant la tesi de la Generalitat de mantenir el terme que sorgeix de l’acta de delimitació de 1918 i de l’addicional de 1949. Aquesta acta suposa la incorporació de 33.061 metres quadrats al terme municipal  de Montmeló.

 

En el primer punt de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia es va procedir a l’aprovació, amb el vot favorable del grup socialista, i del regidor d’ERC i  el vot contrari del grup ICV-EUiA, de la quarta modificació de pressupost de l’exercici 2017.

 

Cal destacar en l'apartat d'economia, la proposta d’aprovació del Pla Econòmic Financer per a 2017-2018  encarregat pel Govern municipal a la Diputació de Barcelona per tal de donar compliment a allò que regula la LRSAL quan s’ha superat la coneguda com a regla de la despesa, regla que impedeix consumir el superàvit generat als comptes municipals si això suposa superar el límit de creixement de despesa respecte l’exercici anterior, d’acord  amb el límit que disposa el  Ministeri d’Hisenda; un límit que per a l’any 2016 era de l’1,8%.

 

Aquest Pla Econòmic i Financer té com a principals objectius assegurar el superàvit estructural i la viabilitat pressupostària un cop ateses les obligacions derivades de l’endeutament; un endeutament que a Montmeló estarà situat a finals de 2017 al 42,66% , molt lluny del límit del 75% que permet la Llei.

 

El Pla va ser aprovat amb els vots favorables dels regidors socialistes , l’abstenció del regidor d’ERC i el vot contrari dels regidors d’ECV-EUiA. El portaveu d’ICV-EUiA a més de posar en dubte les bondats del Pla Econòmic i Financer va acusar al govern de mala gestió econòmica, acusació contestada pel mateix alcalde tant en referència al manteniment de tots els serveis que actualment es presten com a l’adequació de la plantilla a les necessitats de l’Ajuntament.

 

També  es va aprovar , amb el vot favorable del grup socialista i del regidor d’ERC i el vot en contra del grup d’ICV-EUiA, el punt que tractava de la modificació del Pla Intern d’Igualtat i que consistia en el nomenament del comitè de seguiment de dit pla, d'acord amb les observacions la Direcció General d'Igualtat del departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, tot explicitant la seva composició i el règim de reunions que mantindrà  dit comitè.

 

Les dues mocions que formaven part de l’ordre del dia, estaven consensuades pels tres grups polítics que integren el plenari i tractaven , la primera, sobre el 25N, dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. A més de l’aprovació per unanimitat es va acordar dotar de més recursos la partida pressupostària corresponent per tal d’incrementar les accions de conscienciació que han de permetre l’eradicació d’aquesta xacra. 

 

La segona moció, també aprovada per unanimitat, proposava fer de l’educació una eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera.Data de modificació: 01/12/2017 16:15:38