Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

01:16  |  21/04/2021

Data i hora oficial

El temps

ACORDS DEL PLE ORDINARI DEL 28 DE NOVEMBRE

 • Ple ordinari del 28 de novembre

  Ple ordinari del 28 de novembre

29/11/2017

Els resultats de la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es va realitzar el 28 de novembre de 2017, a les 20 hores, a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, van ser els següents:

 

 • 1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS: No es vota

PLE ORDINARI: 25 DE JULIOL DE 2017

PLENS EXTRAORDINARIS: 10 D'OCTUBRE DE 2017

26 D'OCTUBRE DE 2017

16 DE NOVEMBRE DE 2017

24 DE NOVEMBRE DE 2017


ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

 • 2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA ELS NOMENAMENTS DELS TINENTS D'ALCALDE. No es vota
 • 3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. No es vota
 • 4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DELS REGIDORS. No es vota
 • 5.- MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS REGIDORS. Aprovada per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 5 abstencions (ICV-EUiA-E)
 • 6.- PRENDRE CONEIXEMENT DE L'ACTA DE LA LÍNIA DE TERME I ASSENYALAMENT DE LES FITES COMUNES DELS TERMES MUNICIPALS DE MONTMELÓ I DE MONTORNÈS DEL VALLÈS. Aprovada per unanimitat


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 • 7.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 4/2017. Aprovada per 7 vots a favor (PSC iERC) i 5 vots en contra (ICV-EUiA-E)
 • 8.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER. Aprovada per 6 vots a favor (PSC), 5 vots en contra (ICV-EUiA-E) i 1 abstenció (ERC)
 • 9.- MODIFICACIÓ DE L'ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER ALS ANYS 2016-2020. Es retira
 • 10.- MODIFICACIÓ DEL PLA INTERN D'IGUALTAT. Aprovada per 7 vots a favor (PSC i ERC), 5 vots en contra (ICV-EUiA-E)
 • 11.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D'UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL. Aprovada per unanimitat


GRUPS MUNICIPALS

 • 12.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL 25N, DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. Aprovada per unanimitat
 • 13.- MOCIÓ PER FER DE L'EDUCACIÓ UNA EINA FONAMENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SOCIETAT PLENAMENT DEMOCRÀTICA, SOCIALMENT COHESIONADA I ECONÒMICAMENT PRÒSPERA. Aprovada per unanimitat


Data de modificació: 01/12/2017 14:37:13