Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

23:06  |  13/04/2021

Data i hora oficial

El temps

EL PUNT DONA DE MONTMELÓ

  • Punt dona Montmeló

    Punt dona Montmeló

25/11/2017

Punt d'informació i orientació vers la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, adreçat a tota la ciutadania. És un espai municipal on es pot adreçar qualsevol persona de Montmeló que estigui interessada a obtenir informació i orientació sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i pretén donar resposta a tota aquella demanda d'informació, assessorament psicològic, jurídic, social, laboral, familiar, de treball, violència masclista i relacions familiars conflictives.

 

Acollida. Consisteix en una primera entrevista amb una professional de l'àmbit social que informa sobre el servei o recurs, que valori més adient a la necessitat detectada.

 

Suport psicològic individual personalitzat. El servei ofereix suport psicològic individualitzat a totes aquelles dones i homes que tinguin qualsevol demanda en relació a problemàtiques específiques derivades de situacions familiars conflictives, violència masclista, etc.

 

Suport grupal. S'organitzen grups de dones amb l'objectiu de potenciar les capacitats i habilitats d'autonomia personal de les dones, facilitant un espai per l'autoconeixement i treballant les relacions interpersonals aprofitant la riquesa dels grups de treball. Es tracta d'una activitat dirigida per una professional experta que dinamitza i fa el seguiment de les persones participants al grup.

 

Assessorament jurídic. L'assessorament jurídic té com a finalitat oferir un servei gratuït de consulta i orientació jurídica a les dones en qualsevol aspecte legal, com temes laborals, de parella, impagament de pensions, separacions, incompliment de règim de visites, causes penals, etc. El Punt Dona disposa d'una advocada que avalua la problemàtica de forma individualitzada, i deriva la dona que consulta a l'entitat o servei especialitzat que s'encarregarà de la tramitació del procediment més adient.

 

Violència masclista. Adreçat a totes aquelles dones que han patit i/o pateixen violència masclista en l'àmbit de la parella o exparella. La derivació vers aquest servei es fa a través d'una primera entrevista amb les treballadores socials dels serveis socials, o bé derivades per professionals dins del circuit del Protocol de Violència Masclista.

 

Atenció psicològica. Servei destinat exclusivament a aquelles dones que pateixen o han patit violència masclista de la parella o exparella. L'objectiu principal és proporcionar suport i comprensió, i facilitar un espai d'expressió emocional en aquesta situació crítica de malestar psicològic i deteriorament físic de la dona.

 

El tractament s’ha orientat a detectar i reduir la simptomatologia associada als maltractaments rebuts, augmentar la seguretat personal, ajudar a restablir el control de la pròpia vida, adquirir habilitats d'adaptació, d'afrontament i de resolució de conflictes, ajudar al dol i a la projecció de futur, reconèixer fortaleses i habilitats, augmentar la qualitat de vida i disminuir el dany psicològic (baixa autoestima, angoixa, inseguretat, desconfiança, etc.) causat per la violència rebuda.Data de modificació: 25/11/2017 12:17:01