Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

05:20  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

UN ANY DE L'OFICINA D'HABITATGE INTEGRAL

 • Signatura de col·laboració del servei de l'Oficina Comarcal d'Habitatge

  Signatura de col·laboració del servei de l'Oficina Comarcal d'Habitatge

 • Signatura de col·laboració del servei de l'Oficina Comarcal d'Habitatge

  Signatura de col·laboració del servei de l'Oficina Comarcal d'Habitatge

 • Oficina Local d'Habitatge de Montmeló

  Oficina Local d'Habitatge de Montmeló

4/11/2017

El passat 2016 el Consell Comarcal del Vallès Oriental va posar en marxa l'Oficina Comarcal d'Habitatge, un servei integral amb l'objectiu de promoure, desenvolupar i gestionar polítiques públiques en matèria d’habitatge amb criteris de qualitat, assegurant la igualtat d’oportunitats i facilitant l’accés i el manteniment a l’habitatge als ciutadans de la comarca. A Montmeló, aquest servei es va posar en marxa el mes d'abril d'enguany.

 

L'OCH ofereix:

 • Serveis de tràmit: serveis dirigits a la ciutadania d’assessorament, gestió i tramitació d’ajuts socials; mediacions, tramitacions d’ajuts i assessorament tècnic d’edificis i habitatges, i sol·licituds de cèdules d’habitabilitat, així com l’assistència als municipis de la comarca per al desenvolupament de les polítiques d’habitatges, o per al desenvolupament dels instruments adreçats al foment de la conservació i la rehabilitació del parc d’habitatges.
 • Serveis cívics: serveis dirigits als ens locals i a la ciutadania d’assistència i assessorament tècnic-jurídic per a la mediació sobre temes hipotecaris i de lloguer, i sobre processos d’execució hipotecària i desnonaments; d’assessorament i tramitació dels expedients per a la Mesa de valoració per a situacions d’emergències econòmiques i socials, així com d’assessorament i assistència tècnico jurídica als ens locals per al desenvolupament de la protecció pública de l’habitatge (inclou polítiques orientades a l’obtenció d’habitatge), per garantir el compliment dels mecanismes establerts per a la resolució de les situacions de sobreendeutament del deute hipotecari, amb l’objectiu de garantir el manteniment de l’habitatge o el reallotjament de les famílies en risc d’exclusió residencial; i l’assessorament tècnico-jurídic en matèria de pobresa energètica.
 • Governança: tasques dirigides a potenciar el suport en la presa de decisions als responsables polítics i als agents socials i econòmics per mitjà d’accions com: fomentar acords de col·laboració amb el Deganat del partit judicial de Granollers i Mollet del Vallès per poder acompanyar en el procés d’execució hipotecària i de desnonament als usuaris afectats de la comarca així com als professionals públics implicats en l’acompanyament d’aquestes famílies; fomentar la signatura del Protocol d'execució de diligències de llançament als partits judicials de Catalunya; assistir i assessorar als ens locals de la comarca per a desenvolupar instruments dirigits a evitar la desocupació injustificada permanent dels habitatges, per a garantir la funció social de la propietat; així com la creació d’un espai de treball formatiu, la taula de coordinació comarcal pel dret de l’habitatge.

 

D'aquesta manera, gràcies a convenis de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el 2016 el Consell Comarcal ha ampliat els tràmits gestionats. Això ha suposat un augment exponencial del nivell d'expedients i de visites ateses. Només durant el primer semestre del 2017 s'ha superat el total dels expedients gestionats per l'OCH durant tot 2016. S'han gestionat 1.966 expedients, dels quals 1.712 corresponen a ajuts socials, i s'han atès (presencialment, per telèfon o correu electrònic) més de 3.000 consultes.

 

Un cop extretes les primeres dades de l’any (primer semestre), també es pot avançar que respecte als tràmits gestionats corresponents només als ajuts del lloguer, que s’enquadra dins dels Serveis de tràmits, hi ha unes 1.474 sol·licituds, de les quals les favorables i un cop justificades, representen un total de 2.407.696,80 € en benefici de la població del Vallès Oriental. Per altra banda, respecte als ajuts de rehabilitació, un cop degudament justificats pels sol·licitants, suposen una subvenció de 386.550,17 €.

 

A més, aquest mateix 2017 s’ha signat també el conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge per la Xarxa de Mediació al Lloguer Social, impulsada en aquests moments pel municipi de Montmeló, a l’espera de poder desenvolupar-lo en tots els municipis que signin conveni.

 

L’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) d’àmbit supramunicipal per a la gestió dels tràmits i serveis cívics, també ha signat ja un conveni per a la prestació dels serveis en matèria d’habitatge i l’assistència en el desenvolupament de polítiques públiques que ofereix i que estan inclosos a Governança amb Montmeló, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt i La Roca del Vallès per als propers 4 anys.Data de modificació: 09/11/2017 19:18:26