Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

06:42  |  01/07/2022

Data i hora oficial

El temps

SERVEI D'ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ JURÍDICA EN MATÈRIA DE CLÀUSULES ABUSIVES EN PRÉSTECS HIPOTECARIS

  • Clàusules abusives

    Clàusules abusives

5/1/2018

L'Ajuntament de Montmeló compta amb els serveis d'un lletrat especialitzat en matèria de clàusules abusives i altres temes relacionats amb les hipoteques.

 

Aquest acord es realitza mitjançant el Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers. En funcionament des de finals de setembre, el servei es porta a terme amb caràcter quinzenal, de 9.30 a 13.30 hores en el mateix Ajuntament. És un servei obert a tothom i amb caràcter gratuït.

 

Aquest servei proporciona atenció individualitzada i gratuïta a les persones consumidores en relació als litigis amb entitats financeres per la inclusió de clàusules abusives en contractes hipotecaris. Aquest servei s’ha materialitzat amb la signatura de convenis de col·laboració amb els col·legis professionals d’advocats i el suport dels serveis públics de consum de la demarcació de Barcelona.

 

Les persones afectades rebran un primer consell orientador per un advocat especialista i informació sobre la conveniència d'acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no es redacta cap document ni es tramita cap assumpte. Aquest servei també assessora els ciutadans respecte del dret a accedir a l'assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per sol·licitar-la.

 

 

Què son les clàusules terra?

Són unes clàusules establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, encara que el tipus d'interès baixi per sota d'un determinat llindar establert per l’entitat bancària, la persona consumidora seguirà abonant el corresponent a aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus d’interès de referència, habitualment l'euríbor.

 Data de modificació: 10/01/2018 16:12:10