Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

04:54  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

SEGONA RONDA DE VISITES INFORMATIVES ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS SOBRE NORMATIVA DE CONSUM

  • Consum responsable

    Consum responsable

21/9/2017

Continuant amb la mateixa actuació que es va fer a mitjans de 2016, a partir del dia 26 i fins al 29 de setembre, gairebé la meitat dels establiments del municipi rebran la visita de personal contractat per la Diputació de Barcelona per informar-los de la normativa vigent en matèria de Consum i de les obligacions que tenen en aquest àmbit.

 

Amb aquesta segona ronda de visites es completarà tot el municipi. Aquesta actuació ha estat demanada per l'Ajuntament de Montmeló per tal d'assegurar la protecció dels Drets dels consumidors.

 

El Pla d’actuació en matèria de consum responsable de la Diputació de Barcelona recull l’objectiu d’incrementar la importància  de les polítiques de defensa dels consumidors. Entre les accions a seguir, cal  proporcionar informació als consumidors i programar accions de sensibilització per col·laborar amb els ajuntaments en la promoció d’actituds de consum responsable.  Les activitats que es realitzen responen a quatre grans blocs específics:

  • 1. Activitats educatives en consum responsable
  • 2. Activitats informatives per a empresaris i empresàries
  • 3. Activitats d’assessorament per col·lectius municipals
  • 4. Activitats en mitjans de comunicació

 

 

Obligacions de les empreses en matèria de consum

 

Els requisits generals en matèria de consum que han de tenir en compte les empreses, tant per complir amb la normativa com per gaudir de la fidelitat de la clientela són:

 
Horaris: s’han d’informar i han de ser visibles fins i tot quan els establiments estan tancats

 

Preus: han d’estar clarament indicats amb impostos inclosos. En el cas de productes, ha de figurar a cadascun d’ells i, en el cas dels serveis, exhibir un llistat de preus.

 

L'ús de la llengua: els rètols, els documents d’ofertes de serveis i els contractes d’adhesió han d’estar almenys en català i s’ha de poder atendre a la clientela quan s’expressin en qualsevol de les dues llengües oficials, el català i el castellà.   

 

L'etiquetatge dels productes: han d’estar etiquetats en qualsevol de les dues llengües oficials, el català i el castellà

 

Factura o tiquet: sempre s’ha de lliurar a qui compra un bé o servei i ha d’incloure, com a mínim, el concepte, l’import amb impostos inclosos i la identificació de l’empresa amb el NIF.
 

Fulls oficials de reclamació/denúncia: cal disposar de fulls oficials de reclamació/denúnci

 Data de modificació: 21/09/2017 16:00:05