Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

05:35  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

APROVACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC)

  • Plànol de la  Trama Urbana Consolidada de Montmeló

    Plànol de la Trama Urbana Consolidada de Montmeló

12/9/2017

L'ordenació dels equipaments comercials a Catalunya està regulada pel Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, el qual estableix que els municipis amb una població superior a 5.000 habitants han de tenir delimitat gràficament el perímetre corresponent a la seva Trama Urbana Consolidada (TUC).

 

El ple del mes de juliol va aprovar la TUC de Montmeló. Aquest document s'ajusta als preceptes del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) i determina els àmbits aptes per a l'establiment d'equipaments comercials, que són: el nucli històric central (clau 1), zones residencials (clau 2, 3 i 4) i els plans de millora i polígons d'actuació, on el teixit residencial és dominant i compatible amb l'ús comercial. Per tant, no s'inclou la clau 5, ciutat jardí ni els sectors on el teixit residencial no és el dominant, com per exemple els polígons industrials.

 

Per tant, no es tracta d'un instrument normatiu sinó exclusivament una delimitació de sòl. No porta cap normativa associada ni modifica el POUM actual i tampoc no pot incidir en els usos que delimita el POUM de cap forma.

 

Els establiments que es poden instal·lar dins de la TUC són: petit establiment comercial (PEC), mitjà establiment comercial (MEC) de fins a 1.300 m2 i establiments comercials singulars. Queda descartada la implantació de grans establiments comercials (GEC) (de fins a 2.500 m2) i grans establiments comercials territorials (GECT) superiors a 2.500 m2.

 

Fora de la TUC es podran instal·lar PEC amb una superfície de fins a 800 m2, ECS (establiment comercial singular), per venda a l'engròs de productes d'automoció, embarcacions, venda de combustible, etc. No es podran instal·lar establiments comercials mitjans, ni grans ni establiments comercials territorials.Data de modificació: 14/09/2017 14:12:42